MOL Group je multinacionalna integrisana kompanija koja posluje u više od 40 zemalja i ima preko 28.000 zaposlenih širom sveta. Grupa takođe kontroliše 4 rafinerije i 2 petrohemijska postrojenja u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. Kompanija poseduje i mrežu od preko 1.700 servisnih stanica u srednjoj i jugoistočnoj Evropi.

Istorija MOL Group počinje 1883. godine, nekoliko godina nakon otvaranja prve rafinerije za naftu na svetu, u Bakuu, a prerasta u uspešnu priču tokom transformacije lokalne kompanije u kompaniju sa internacionalnim prisustvom. Istraživanje i proizvodnja, delatnosti koje obezbeđuju stabilnost kompanije koja posluje na polju nafte i gasa, čak su i važniji s obzirom na činjenicu da MOL ima dve strateške prednosti: geografski položaj i 70 godina ekspertize na ovom polju. Stopa našeg uspeha u istraživanjima je oko 70%, dok se proizvodnja odvija u 7 zemalja. I dok naši kopneni resursi u Mađarskoj i Hrvatskoj dostižu svoj maksimalni potencijal za istraživanje, područja u Kurdistanu, Iraku i Rusiji su glavni potporni stubovi za održavanje budućih istraživačkih i proizvodnih delatnosti MOL Group. Nedavno se referentnoj mapi kompanije, u vezi sa istraživanjem i proizvodnjom, priključila i Rumunija. Grupa je potpisala ugovore o koncesiji sa Nacionalnom agencijom za mineralne resurse.

Detaljnije: https://mol.hu/en/