MOL Biohyd 46S
Sintetičko biorazgradivo hidraulično ulje
Biorazgradiva hidraulična ulja na bazi sintetičkih estara. Predviđena su za primenu u svim stacionarnim i mobilnim hidrauličnim sistemima gde postoji opasnost od curenja hidrauličnog ulja i njegovog prodora u zemljište, površinske i podzemne vode ili otpadne vode. Brzo biorazgradivo, pruža odličnu zaštitu od habanja i ima odlične niskotemperaturne karakteristike. Može se koristiti u širokom rasponu temperatura od -35°C do 70°C.
MOL Biohyd 46
Biorazgradivo hidraulično ulje
Biorazgradiva hidraulična ulja na bazi biljnih ulja, za sezonsku upotrebu. Predviđena su za primenu u hidrauličnim sistemima gde postoji opasnost od curenja hidrauličnog ulja u slučaju kvara opreme i njegovog prodora u zemljište, površinske i podzemne vode ili otpadne vode. Može se koristiti u rasponu temperatura od -20°C do 45°C.