Jedinstvena formulacija

Nova generacija Shell Tellus ulja sadrži jedinstveni sistem patentiranih aditiva osmišljen da obezbedi besprekorno funkcionisanje sistema čak i u ekstremnim uslovima rada.
Shell garantuje globalno nepromenljive performanse nove generacije ulja Tellus i iste standarde visokog kvaliteta u svim delovima sveta.

Proizvod Prednosti Tehnologija ISO gradacija viskoznosti Specifikacije i odobrenja
Shell Tellus S4 ME
 • Izuzetno dug radni vek
 • Štedi energiju
Sintetičko, bespepelno HM/22, 32, 46, 68 Odobrenja: Denison Hydraulics, Cincinnati Machine, Eaton (Vickers), Bosch Rexroth i mnogi drugi proizvođači opreme.

ASTM D6158, ISO 11158, DIN 51524-2

Shell Tellus S3 V
 • Dug radni vek i poboljšana zaštita
 • Univerzalna primena
Mineralno, bespepelno HV/46 Odobrenja: Denison Hydraulics; Fives Cincinnati P-70 ; Bosch Rexroth; Eaton Vickers I dr.

ISO 11158 (HV); ASTM D 6158 (HV); DIN 51524-3 (HVLP); SS 15 54 34 AV

Shell Tellus S3 M
 • Dug radni vek i poboljšana zaštita
 • Industrijska primena
Mineralno, bespepelno HM/22, 32, 46, 68, 100 Odobrenja: Denison Hydraulics, Eaton (Vickers), Cincinnati Machine i mnogi drugi proizvođači opreme. ISO 11158, DIN 51524-3, ASTM D6158
Shell Tellus S2 V
 • Izuzetna zaštita
 • Univerzalna primena
Mineralno, na bazi Zn HV/15, 22, 32, 46, 68, 100 Odobrenja: Denison Hydraulics, Cincinnati Machine, Eaton (Vickers) i mnogi drugi proizvođači opreme. ISO 11158, ASTM D6158-05, DIN 51524-3
Shell Tellus S2 M
 • Izuzetna zaštita
 • Industrijska primena
Mineralno, na bazi Zn HM/22, 32, 46, 68, 100 Odobrenja: Denison Hydraulics, Cincinnati Machine, Eaton (Vickers), Bosch Rexroth i mnogi drugi proizvođači opreme.

ISO 11158, ASTM D6158-05, DIN 51524-2

Shell Hydraulic S1 M
 • Pouzdana zaštita
 • Industrijska primena
Mineralno, na bazi Zn HM/32, 46, 68 ISO 11158
Specijalni proizvodi
Shell Tellus S4 VX
 • Ultra niska temperatura
 • Univerzalna primena
Specijalna bazna ulja, bespepelno HV/32 Odobrenje od Komatsu Mining, Komatsu and DIETZ automation (servo valve and proportional valve test equipment)
Shell Tellus S2 VA
 • Izuzetna zaštita
 • Tolerancija na prisustvo vode
Mineralno, na bazi Zn, deterdžentno HV/46 DIN 51502, ISO 6743-4, ISO 11158, ASTM 6158-05
Shell Tellus S2 MA
 • Izuzetna zaštita
 • Tolerancija na prisustvo vode
Mineralno, bespepelno, deterdžentno HM/46 Arburg ; Bosch Rexroth; Mueller Weingarten.

ISO 11158 (HM); ASTM D 6158-05 (HM)

Shell Naturelle
 • Ekološki prihvatljiva hidraulična ulja
Na bazi estara, bespepelno

SHELL HYDRAULIC S1 M (Stari naziv: Shell Hydrau HM)
Shell Hydraulic S1 M su ekonomična, kvalitetna antihabajuća hidraulična ulja koja pružaju pouzdanu zaštitu u većini industrijskih i mobilnih sistema. Proizvode se u gradacijama ISO VG 32, 46 i 68.
Koriste se kao fluidi za prenos snage u velikom broju industrijskih hidrauličnih sistema. Mogu se koristiti i u nekim mobilnim sistemima gde nema velikih temperaturnih promena, npr. u bagerima i kranovima. Odlikuju se dobrom oksidacionom stabilnošću, odlično izdvajaju vodu i vazduh, pružaju dobru zaštitu od habanja. Ulja se isporučuju filtrirana, klase čistoće: 21/19/16 prema ISO 4406.
Shell Tellus S2 M (stari naziv: Shell Tellus Oils)
Shell Tellus S2 M su monogradna hidraulična ulja visokih performansi, namenjena za upotrebu u stacionarnim hidrauličnim sistemima i pojedinim mobilnim sistemima, u uslovima gde nema velikih temperaturnih promena. Pružaju izvanrednu zaštitu od habanja, izuzetno su oksidaciono i termički stabilna, brzo izdvajaju vodu i vazduh, obezbeđuju superiornu čistoću sistema, zahvaljujući jedinstvenim, patentiranim aditivima i odličnoj filtrabilnosti.
Shell Tellus S2 MA 46 (stari naziv: Shell Tellus DO)
Shell Tellus S2 MA 46 je monogradno bespepelno, deterdžentno hidraulično ulje, namenjeno za primenu gde se zahtevaju ulja koja emulguju sa vodom. Pružaju pouzdanu zaštitu sistema u slučajevima gde može doći do kontaminacije vodenim fluidom (npr. emulzije za obradu metala) ili čvrstim česticama.
Shell Tellus S2 V (stari naziv: Shell Tellus T)
Shell Tellus S2 V su multigradna hidraulična ulja visokih performansi, namenjena za upotrebu u mobilnim hidrauličnim sistemima, u širokom opsegu radnih temperatura i temperatura okoline. Odlikuju se odličnim viskozitetno-temperaturnim karakteristikama. Pružaju izvanrednu zaštitu od habanja, izuzetno su oksidaciono i termički stabilna, brzo izdvajaju vodu i vazduh, obezbeđuju superiornu čistoću sistema, zahvaljujući jedinstvenim, patentiranim aditivima i odličnoj filtrabilnosti.
  Shell Tellus S2 VA 46 (stari naziv: Shell Tellus TD)
Shell Tellus S2 VA 46 je multigradno deterdžentno hidraulično ulje, namenjeno za primenu gde se zahtevaju ulja koja emulguju sa vodom. Koriste se u građevinskim ili drugim mobilnim mašinama gde je verovatna kontaminacija vodom i čvrstim česticama, u širokom opsegu radnih temperatura i temperatura okoline.
Shell Tellus S3 M
Shell Tellus S3 M su monogradna hidraulična ulja bez cinka, mineralne osnove. Zahvaljujući odsustvu teških metala, imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu, ako dođe do slučajnog izlivanja. Odlikuju se izvanrednom oksidacionom stabilnošću (>5000h prema TOST testu), posebno su pogodna za primenu u teškim radnim uslovima (opterećenje, temperatura) ili gde se zahteva produženi period zamene (npr. udaljene ili teško dostupne lokacije). Pružaju odličnu zaštitu od habanja, korozije, brzo izdvajaju vodu i vazduh, odlikuju se odličnom filtrabilnošću.
Shell Tellus S3 V 46 (stari naziv: Shell Tellus STX)
Shell Tellus S3 V 46 je bespepelno multigradno hidraulično ulje vrhunskog kvaliteta, koje se primenjuje u veoma širokom rasponu radnih temperatura i temperatura okoline, zahvaljujući izuzetno stabilnom impruveru viskoznosti, visoke stabilnosti na smicanje. Namenjeno je za podmazivanje mobilnih hidrauličnih sistema, gde se zahteva manje opasan uticaj fluida na životnu sredinu u slučaju slučajnog izlivanja. Pruža pouzdanu zaštitu od habanja i korozije. Odlikuje se izvanrednom oksidacionom stabilnošću (>5000h prema TOST testu), odličnom filtrabilnošću – održava sistem u čistom stanju.
Shell Tellus S4 ME 46 (stari naziv: Shell Tellus EE)
Shell Tellus S4 ME 46 je vrhunsko sintetičko hidraulično ulje, koje značajno utiče na poboljšanje energetske efikasnosti sistema, u uslovima velikih mehaničkih i termičkih opterećenja (npr. u mašinama za brizganje plastike, presama za metal, konvejerima u rudnicima itd.). Odlikuje se izuzetnom oksidacionom stabilnošću (>10000h prema TOST testu), superiornim niskotemperaturnim osobinama u odnosu na konvencionalne HM fluide, pruža izvanrednu zaštitu od habanja i održava sistem čistim.
Shell Tellus S4 VX 32 (stari naziv: Shell Tellus Arctic)
Shell Tellus S4 VX 32 je specijalni bespepelni hidraulični fluid namenjen za primenu na ekstremno niskim temperaturama okoline, kao što je arktička. Koristi se u opsegu temperatura od -50oC do 75oC. Odlikuje se izrazito visokim indeksom viskoznosti, koji omogućava lak start na ekstremno niskim temperaturama. Pruža pouzdanu zaštitu od habanja i korozije.