Shell u ponudi ima ulja za rashladne kompresore na bazi mineralnih ulja, alkilbenzena i poliolestara, koja se koriste sa različitim rashladnim fluidima.

Kompatibilnost ulja za rashladne kompresore sa rashladnim fluidima

R22 (HCFC)

Hlorofluoro ugljovodonici

R134a (HFC)

Fluorovani ugljovodonici

R717 (amonijak-NH3)

R290 (propan)

Nesupstituisani ugljovodonici

Shell Refrigeration S4 FR-V Shell Refrigeration S4 FR-F Shell Refrigeration S4 FR-V Shell Refrigeration S4 FR-V
Shell Refrigeration S2 FR-A Shell Refrigeration S2 FR-A

Ponuda Shell ulja za rashladne kompresore – Refrigeration Oil

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A Shell Refrigeration Oil S4 FR-V Shell Refrigeration Oil S4 FR-F
  • Pouzdana efikasnost
  • Kompatibilno sa NH3 i ugljovodonicima
  • Mineralno ulje
  • Izuzetna efikasnost
  • Kompatibilno sa većinom standardnih rashladnih sredstava
  • Sintetičko ulje na bazi alkilbenzena
  • Izuzetna efikasnost
  • Za upotrebu sa HFC rashladnim sredstvom
  • Sintetičko ulje na bazi poliolestara
ISO gradacije viskoznosti: 46, 68

Specifikacije i odobrenja: DIN 51503 KAA i KE za upotrebu sa R717, R290 i ostalim ugljovodonicima

ISO gradacije viskoznosti: 32, 46, 68

Specifikacije i odobrenja: DIN 51503 KAA, KC i KE za upotrebu sa R22, R717, R290 i ostalim ugljovodonicima

ISO gradacije viskoznosti: 32, 46, 68

Specifikacije i odobrenja: DIN 51503 KD za upotrebu sa R134a, i većinom ostalih fluorovanih ugljovodonika


Shell Refrigeration Oil S2 FR-A (stari naziv: Shell Clavus Oil)
Shell refrigeration Oil S2 FR-A su ulja za rashladne kompresore, na bazi specijalno rafinisanih parafinskih baznih ulja i posebno odabranih aditiva koji obezbeđuju pouzdano podmazivanje u širokom opsegu radnih temperatura, čistoću sistema i dug radni vek ulja. Koriste se u rashladnim kompresorima gde je amonijak (R717) rashladni fluid. Mogu se koristiti i u sistemima gde je propan (R290) rashladni fluid.
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V (stari naziv: Shell Clavus Oil AB)
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V su sintetička ulja za rashladne kompresore, proizvedena na bazi alkilbenzena. Univerzalno rešenje za potrebe podmazivanja većine rashladnih kompresora. Ulja su kompatibilna sa svim najčešće korišćenim rashladnim sredstvima, sa izuzetkom HFC. Odlikuju se odličnom termičkom i oksidacionom stabilnošću, otporna su na stvaranje taloga, održavaju sistem čistim i karakteriše ih dug radni vek. Koriste se u sistemima gde je rashladni fluid: amonijak (R717), ugljen dioksid (R744), CFC i HCFC (R12 i R22) i ugljovodonici kao npr. propan (R290).
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F (stari naziv: Shell Clavus Oil R)
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F su sintetička ulja za rashladne kompresore na bazi poliolestara. Razvijena su za primenu sa R134a i drugim HFC rashladnim fluidima. Odlikuju se visokom oksidacionom i termičkom stabilnošću i dugim radnim vekom. Pružaju pouzdanu zaštitu od habanja i korozije u celom opsegu radnih temperatura.