REPSOL – Nova ambalaža i nove palete proizvoda

U kompaniji Repsol je započeto lansiranje novih paleta proizvoda, u novoj ambalaži. Postoji više razloga zbog kojih je Repsol doneo odluku da uvede ove izmene.

Na prvom mestu je, svakako, modernizacija imidža. Nova, ergonomska pakovanja su unificiranog minimalističkog dizajna, obezbeđuju bolju popunjenost paleta, izrađena su uz maksimalno korišćenje recikliranih materijala, što doprinosi zaštiti životne sredine, cirkularnosti i smanjenju ugljeničnog otiska, a sve u skladu sa činjenicom da se Repsol obavezao na dostizanje “nulte” emisije do 2050. godine.

Sadržaj etiketa je upotpunjen korišćenjem piktograma, pečata i slika fluida u pozadini, čija boja korespondira sa  sastavom proizvoda. Na ovaj način kupcima je olakšan odabir proizvoda iz bogate ponude Repsol-a. Sada već na prvi pogled kupac dobija sve najvažnije informacije o proizvodu.

Uporedo sa uvođenjem nove ambalaže i načina označavanja proizvoda, smanjen je broj paleta motornih ulja (sa 20 na 8), u okviru kojih su nazivi proizvoda unificirani i najčešće asociraju na najvažnije performanse proizvoda.

 

PREDSTAVLJAMO VAM NOVE PALETE REPSOL MOTORNIH ULJA

 

4 PALETE ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

JEDNA PALETA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA

Envases con nudos de los aceites lubricantes para camiones y autobuses.

3 PALETE ULJA ZA MOTOCIKLE I JEDNA ZA ODRŽAVANJE

Bodegón con los nuevos envases de lubricantes para moto de Repsol

Pročitajte više: https://www.repsol.com/es/productos-y-servicios/lubricantes/automovil/index.cshtml