Resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

U decembru 2017. godine uspešno je obavljena resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom naše firme. Iskoristili smo priliku da ujedno izvršimo i tranziciju na zahteve novih izdanja standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, nekoliko meseci pre krajnjeg roka. Naše nove sertifikate možete naći na sajtu, na početnoj strani, u delu: Sertifikati