Shell General Purpose Grease

Opis i primena:

Shell General Purpose Grease je prionljiva mast otporna na vodu, proizvedena na bazi mineralnih ulja i litijumovog sapuna. Ovo je jednostavna mast namenjena za primenu u uslovima malih opterećenja.

Shell Gadus S1 V220 2 (stari naziv: Shell Multiservice EP)

Opis i primena:

Shell Gadus S1 V220 2 je višenamenska mast sa EP karakteristikama, koja efikasno štiti od habanja. Odlikuje se dobrom otpornošću na ispiranje, pruža dobru zaštitu od korozije. Namenjena je za podmazivanje umereno opterećenih kliznih i kotrljajućih ležajeva, sa lošijim zaptivanjem i/ili izloženih spoljašnjim kontaminantima (u čeličanama, cementarama itd.). Preporučuje se za upotrebu u temperaturnom opsegu od -10°C do 110°C.

Shell Gadus S2 V100 (stari naziv: Shell Alvania RL)

Opis i primena:

Shell Gadus S2 V100 su višenamenske masti proizvedene na bazi mineralnih ulja, nove generacije ugušćivača – litijum hidroksistearat sapuna i aditiva za zaštitu od habanja, rđe i oksidacije. Odlikuju se pouzdanim performansama na temperaturama do +130°C, bez stvaranja depozita usled oksidacije i bez curenja. Namenjene su za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva, ležajeva elektromotora, vodenih pumpi, trajno zaptivenih ležajeva i sl.

Shell Gadus S2 V100 2 je pogodan za upotrebu u centralnim sistemima podmazivanja.

Preporučuju se za upotrebu u temperaturnom opsegu od -20°C do 130°C.

Shell Gadus S2 V100Q 2 (stari naziv: Shell Alvania Grease RLQ 2)

Opis i primena:

Shell Gadus S2 V100Q 2 je litijumska mast namenjena za podmazivanje kugličnih ležajeva (<62mm) elektro motora, koja obezbeđuje tih rad u uslovima gde je buka kritični faktor. Mast je proizvedena na bazi litijum hidroksistearata kao ugušćivača, uz dodatak aditiva za zaštitu od oksidacije, habanja i rđe. Ne sadrži olovo i natrijum nitrit. Koristi se na temperaturama do 135°C.

Shell Gadus V145 KP 2 (stari naziv: Shell Retinax EPL 2)

Opis i primena:

Shell Gadus V145 KP 2 je višenamenska mast visokih performansi, namenjena za primenu na niskim temperaturama i pri ekstremnim pritiscima. Ova mast je posebno razvijena za potrebe podmazivanja u auto industriji, kao višenamenska mast koja smanjuje broj potrebnih masti za raznovrsne aplikacije. Odlikuje se izvanrednom otpornošću na ispiranje i vibracije u odnosu na standardne litijumske masti, tako produžavajući eksploatacioni vek.

Shell Gadus S2 V220 (stari nazivi: Shell Retinax EP, Shell Alvania EP (LF))

Opis i primena:

Shell Gadus S2 V220 su najpopularnije Shell masti. U pitanju su visokokvalitetne višenamenske masti sa EP karakteristikama, na bazi mineralnih baznih ulja visokog indeksa viskoznosti, ugušćivača litijum hidroksi stearata i pažljivo odabranih aditiva. Namenjene su za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva, spojeva i kliznih površina u sektoru industrije i transporta. Pružaju efikasnu zaštitu od habanja, produžavaju vek trajanja ležajeva umerenih do velikih brzina u radu, pri umerenim radnim temperaturama. Gradacije NLGI 00, 0 i 1 su pogodne za centralne sisteme podmazivanja i prenosnike.

Shell Gadus Rail S3 EU (stari naziv: Shell Alvania LA)

Opis i primena:

Vrhunska mast sa EP osobinama namenjena za podmazivanje ležajeva osovina točkova lokomotiva i vagona. Odobreno za evropske železnice, gde se traži produženi period zamene ulja, za vozove koji se kreću brzinama do 200km/h. Temperaturni opseg primene: -20°C do 120°C.

Shell Gadus Rail S3 EUDB (Shell Alvania Grease 2760 DB)

Opis i primena:

Vrhunska mast sa EP osobinama namenjena za podmazivanje visoko opterećenih ležajeva osovina točkova lokomotiva i vagona. Koristi se u nemačkoj i italijanskoj železnici, gde se traži produženi period zamene ulja, za vozove koji se kreću brzinama do 200km/h. Proizvedena je od duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja, litijumskog ugušćivača i odabranih aditiva koji značajno poboljšavaju oksidacionu stabilnost, zaštitu od habanja i korozije. Temperaturni opseg primene: -20°C do 120°C.

Shell Gadus S5 V142W 00 (stari naziv: Shell Tivela GL 00)

Opis i primena:

Shell Gadus S5 V142W 00 je vrhunska, sintetička, polutečljiva mast namenjena za podmazivanje industrijskih reduktora. Odlikuje se odličnim podnošenjem opterećenja, smanjenim curenjem (obično nema potrebe za domazivanjem), smanjenom potrošnjom. Osnovna primena je u malim industrijskim reduktorima, pužnim prenosnicima (naročito za kombinaciju metala čelik/kalaj-bronza). Ne preporučuje se za kombinaciju metala čelik/aluminijum-bronza, gde se zahteva mast proizvedena od baznog ulja više viskoznosti. Temperaturni opseg primene: -30°C do 130°C.