» O NAMA

Preduzeće Triton oil osnovano je 2003. godine i od tada uspešno posluje u oblasti distribucije maziva i pružanja tehničke podrške kupcima.

Kao ovlašćenom Shell distributeru, u prvim godinama rada, poslovanje je bilo bazirano isključivo na programu Shell maziva.
Potpisivanjem ugovora 2008. g. preduzeće postaje ovlašćeni distributer za kompletan asortiman MOL maziva, od 2013. g. ovlašćeni distributer za Houghton sredstva za obradu metala (od 2019. kompanija prerasta, spajanjem sa Quaker Chemical Corporation u Quaker-Houghton), a od 2017.g. ekskluzivni distributer za Repsol maziva i Qualichem sredstva za obradu metala.

Nastojimo da pružimo usluge na višem nivou od kvaliteta konkurentskih firmi uz pridržavanje ugovorenih rokova i cena.

Osnovno načelo je isporuka originalnih proizvoda vrhunskog kvaliteta koji ispunjavaju zahteve kupaca, a u skladu su sa zakonskim normama.

Tim visokoobrazovanih stručnih ljudi obučen je za pružanje pomoći u pravilnom izboru maziva za sve oblasti primene i rešavanje problema u toku eksploatacije.

Postojanje dobro izbalansiranog lagera, sa širokom paletom proizvoda, omogućava brz odgovor na zahteve kupaca.

» ISTORIJAT

skoljkaPreduzeće je osnovano 2003. godine pod imenom Triton oil, kao ovlašćeni distributer Shell maziva.

Naziv potiče od grčkog imena Triton (Τρίτωνος). Triton je bio sin boga mora Posejdona. Putovao je morskom površinom jašući na delfinu, nosio je trozubac kojim je mogao da razbije svaku stenu i imao je veliku savijenu školjku. Kada bi u nju snažno dunuo uzburkalo bi se more, a kad bi dunuo tiho utišao bi i najžešću oluju.

Po njemu je i školjka dobila ime Triton Trumpet (lat. Charonia tritonis).

 

S obzirom na značenje reči Shell (engl. školjka) i činjenice da su nazivi svih Shell ulja nastali po imenima morskih školjki, ime Triton oil se nametnulo kao logičan spoj (oil – engl. ulje).

» U DOBRIM STE RUKAMA!

Triton oil zapošljava i angažuje pažljivo odabran i stručno osposobljen kadar. Trenutno su u stalnom radnom odnosu zaposlena 2 dipl.inž.maš., 3 dipl.inž. tehn., 1 dipl.oec., 1 inž.op. menadžmenta i 7 tehničara.

Uspostavljanje klime dobre saradnje i pripadnosti preduzeću u kojoj će svi zaposleni ostvarivati svoj interes uz poštovanje ovlašćenja i odgovornosti je jedno od osnovnih načela politike kvaliteta.

Zoran

Zoran

Cveta

Cveta

Snežana

Snežana

Ivan

Ivan

Danica

Danica

Boško

Boško

Vlado

Vlado

Milan

Milan

Momčilo

Momčilo

Nikola

Nikola

Cvetko

Cvetko

Marko

Marko

Darko

Darko

Dejan

Goran

Mira

Mira

Branko

Branko

Obaveza je svih zaposlenih da aktivno i kontinuirano učestvuju u unapređenju i poboljšanju kvaliteta, imajući u vidu da je to jedini način da se opravda poverenje dosadašnjih korisnika i ispune očekivanja novih.

Kvalitet nikada ne sme da bude podređen smanjivanju troškova. Svaki zaposleni ima pravo i obavezu da preispita one odluke i akcije nadređenih za koje smatra da vode smanjenju nivoa kvaliteta proizvoda i usluga.