Za udobnu i bezbednu vožnju pouzdanost kočnog sistema je od najveće važnosti. Kočne tečnosti su deo kočnog sistema vozila, koje imaju ulogu da prenesu pritisak sa papučice kočnice na mehanizam za kočenje. One moraju uvek i bez izuzetka pouzdano da obave svoj zadatak.

Kočne tečnosti su sintetička jedinjenja specifičnih karakteristika potrebnih da se zadovolje zahtevi u eksploataciji. U pitanju su nekompresibilne tečnosti, visoke „vlažne“ tačke ključanja (koja ukazuje na sposobnost tolerisanja vlage u sistemu), sa dobrim osobinama podmazivanja u širokom temperaturnom intervalu, dobre oksidacione i termičke stabilnosti, niske tačke mržnjenja, koje efikasno štite sistem od korozije i kompatibilne su sa zaptivnim materijalima.

Prilikom odabira kočnih tečnosti nema mesta za kompromis, mora se voditi računa o kvalitetu.