HOUGHTO-CLEAN 130 – vodeno alkalni sprej za čišćenje

HOUGHTO-CLEAN 130 je slabo – alkalno sredstvo za čišćenje bez kaustičnih supstansci, formulisano za međuoperacijsko i finalno čišćenje delova od čelika. Formulisan je za korišćenje putem ispiranja sprejom, pri čemu uklanja laka ulja, rastvorljive mašinske fluide i otpadne čestice metala iz mašinske obrade i proizvodnje. Prevashodno se primenjuje u obliku spreja, ali se takođe može koristiti u operaciji mehaničkog čišćenja opiljaka, kao i u nekim operacijama čišćenja putem potapanja.

HOUGHTO-CLEAN 134 – vodeno alkalni sprej za čišćenje

HOUGHTO-CLEAN 134 sadrži sinergetsku kombinaciju deterdženata niske sklonosti ka penušanju, organskih alkalija i inhibitora korozije za gvožđe. Primenjuje se putem spreja, potapanjem, a naročito dobre rezultate daje u primeni intenzivnih tehnika pranja potapanjem, pružajući visok stepen čistoće i otpora na stvaranje pene. Uklanja laka ulja i masti, rastvorljiva ulja i otpadne čestice metala iz mašinske obrade i proizvodnje. Proizvod je pogodan za upotrebu pri mehaničkom čišćenju opiljaka i za čišćenje tehnikom potapanja.

HOUGHTO-CLEAN 134 se može koristiti za čelik i obojene metale, ali se kod posebno osetljivih legura prvo mora proveriti kompatibilnost.

HOUGHTO-CLEAN 260 – vodeno alkalni sprej za čišćenje

HOUGHTO-CLEAN 260 je smeša alkalnih komponenata, deterdženata niske sklonosti ka penušanju i inhibitora korozije, koja deluje kao veoma snažan rastvor za čišćenje koji se koristi u vidu spreja za delove od čelika i nekih obojenih metala. Formulisan je za uklanjanje upornih zaprljanja sa delova od obojenih metala i čelika. Pre primene na osetljivim legurama preporučuje se testiranje kompatibilnosti.

HOUGHTO-CLEAN 260 uklanja čista ulja, rastvorna ulja, masti, zaštitne premaze za teške obrade, kao i ugljenične naslage.

HOUGHTO-CLEAN 330 – alkalno sredstvo za čišćenje tvrdih površina

HOUGHTO-CLEAN 330 je alkalno sredstvo za čišćenje tvrdih površina, specijalno formulisano za čišćenje u proizvodnim pogonima. Formulisan je za čišćenje industrijskih podova, zidova, mašina i drugih površina otpornih na uticaj alkalija. Kombinacija surfaktanata i alkalnih komponenata čini ovaj proizvod idealnim za primenu u automatskoj opremi za čišćenje podova, kao i za manuelno čišćenje.

HOUGHTO-CLEAN 501 (ranije SOLINE 5) – odmašćivač na bazi rastvarača

HOUGHTO-CLEAN 501 je sredstvo za čišćenje na bazi rastvarača koje relativno brzo isparava. Formulisan je za ručno čišćenje i pranje potapanjem, kao alternativa sredstvima za čišćenje na bazi halogenovanih i drugih rastvarača, koja su opasna za okolinu i korisnike. HOUGHTO-CLEAN 501 je formulisan za uklanjanje nisko viskoznih ulja, masti, voskova i sličnih zaprljanja sa čelika i obojenih metala, kompozitnih materijala otpornih na rastvarače, plastike i elastomera.

HOUGHTO-CLEAN 503 (ranije SOLINE 10) – odmašćivač na bazi rastvarača

HOUGHTO-CLEAN 503 je sredstvo za čišćenje na bazi rastvarača visoke čistoće, koje relativno sporo isparava. Formulisan za ručno čišćenje i pranje potapanjem, kao alternativa sredstvima za čišćenje na bazi halogenovanih i drugih rastvarača, koja su opasna za okolinu i korisnike. Ovaj proizvod se može koristiti i u opremi u kojoj se koriste zagrejani zapaljivi rastvarači u procesu pseudo-parnog odmašćivanja. HOUGHTO-CLEAN 503 je formulisan za uklanjanje nisko viskoznih ulja, masti, voskova i sličnih zaprljanja sa čelika i obojenih metala, kompozitnih materijala otpornih na rastvarače, plastike i elastomera.

HOUGHTO-CLEAN 510 – odmašćivač na bazi rastvarača

HOUGHTO-CLEAN 510 je sredstvo za čišćenje na bazi rastvarača, koje sporo isparava, izuzetno širokog područja primene. Formulisan je za ručno čišćenje i pranje potapanjem, kao alternativa sredstvima za čišćenje na bazi halogenovanih i drugih rastvarača, koja su opasna za okolinu i korisnike.

HOUGHTO-CLEAN 510 je formulisan za uklanjanje nisko viskoznih ulja, masti, voskova i sličnih zaprljanja sa čelika i obojenih metala, kompozitnih materijala otpornih na rastvarače, plastike i elastomera. Na očišćenim površinama ostaje skoro nevidljiv zaštitni sloj koji može da pruži privremenu zaštitu čelika od korozije.

HOUGHTO-CLEAN 530 (ranije SOLINE 9) – odmašćivač na bazi rastvarača

HOUGHTO-CLEAN 530 je sredstvo za čišćenje na bazi rastvarača, visoke čistoće, koje relativno sporo isparava. Formulisan za ručno čišćenje i pranje potapanjem, kao alternativa sredstvima za čišćenje na bazi halogenovanih i drugih rastvarača, koja su opasna za okolinu i korisnike. Ovaj proizvod se može koristiti i u opremi u kojoj se koriste zagrejani zapaljivi rastvarači u procesu pseudo-parnog odmašćivanja. HOUGHTO-CLEAN 530 je formulisan za uklanjanje nisko viskoznih ulja, masti, voskova i sličnih zaprljanja sa čelika i obojenih metala, kompozitnih materijala otpornih na rastvarače, plastike i elastomera.

GUM SOLVENT GSC – sredstvo za čišćenje na bazi rastvarača za uklanjanje depozita nastalih oksidacijom mineralnih ulja

GUM SOLVENT GSC sadrži smešu rastvarača koji rastvaraju i disperguju taloge nastale oksidacijom mineralnih ulja – lakove i muljne taloge. Svi proizvodi koji sadrže mineralna ulja su podložni oksidaciji, koja vodi ka stvaranju taloga, površinskih lakova, muljnih taloga i korozivnih organskih kiselina. Ukoliko se proizvodi oksidacije ostave u sistemu, izazvaće smanjenje performansi hidrauličnih i drugih sistema i uticaće na ubrzavanje degradacije/starenja svežeg hidrauličnog i drugih mazivih ulja.