Kompresori su uredjaji koji se koriste za sabijanje vazduha ili drugih fluida. U savremenim industrijskim sistemima komprimovani vazduh predstavlja brz, siguran i fleksibilan izvor energije, koji se može koristiti kod svih vrsta pneumatskih alata, za obezbedjivanje hladjenja ili za kontrolu proizvodnih procesa. Savremeni kompresori mogu biti različitih kapaciteta i veličina.

Osnovni zadatak kompresorskih ulja je da obezbede kvalitetno i postojano podmazivanje, dobro zaptivanje (mora se sprečiti curenje radnog fluida izmedju klipnih prstenova i površine klipa), hladjenje, smanjenje trenja i habanja pokretnih delova, kao i dobru separaciju u odnosu na radni fluid.

PODELA

Postoje dva osnovna konstrukciona tipa kompresora:

Klipni kompresori u osnovi predstavljaju pumpu kod koje se vazduh komprimuje pomoću klipa unutar cilindra. Klipni kompresori mogu biti jednostepeni i višestepeni. Ukoliko su potrebni visoki pritisci vazduha, tada se kompresija odvija u više stepeni, a izmedju dva stepena kompresije, obično se uvodi medjuhladjenje komprimovanog fluida.

Rotacioni kompresori se dele na vijačne i rotacione sa krilcima. U savremenim sistemima sve češće se koriste rotacioni kompresori koji su većih kapaciteta ali i nižih izlaznih pritisaka i temperatura radnog fluida.

 


Ulja za vazdušne kompresore

Ulja za rashladne kompresore