ADRANA A 2859 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

ADRANA A 2859 je sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala, koje se odlikuje odličnim mazivim svojstvima i pruža zaštitu od ekstremnih pritisaka. Ne sadrži bor i amine. Sa vodom gradi stabilne mikroemulzije. Formulisano je od visokokvalitetnih mineralnih ulja i polarnih aditiva koji obezbeđuju odlična maziva svojstva.

ADRANA A 2859 se preporučuje za teške mašinske operacije obrade legura aluminijuma sa srednjim do visokim sadržajem silicijuma. Performanse u teškim uslovima obrade su obezbeđene dodatkom paketa EP aditiva na bazi sumpora. Sredstvo je pogodno za obradu svih tipova legiranih čelika, uključujući i nerđajući, kako u individualnim mašinama, tako i u centralnim sistemima podmazivanja.

ADRANA DF 200 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

ADRANA DF 200 je klasično polusintetičko sredstvo za obradu metala koje gradi stabilnu mikroemulziju i ne sadrži biocide koji oslobađaju formaldehid. Proizvedeno je od visokokvalitetnih mineralnih ulja i odabranih paketa surfaktanata.

ADRANA DF 200 se preporučuje za univerzalnu mašinsku obradu i operacije brušenja livenog gvožđa i nisko do srednje legiranih čelika. Pogodno je za upotrebu u mašinama sa individualnim rezervoarom, kao i u centralnim sistemima.
Ova višenamenska emulzija se može koristiti u širokom opsegu tvrdoća vode, ima odlična deterdžentna svojstva, kao i odlične karakteristike kvašenja. Obezbeđuje čistiju radnu sredinu.

DROMUS B – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

DROMUS B je je konvencionalno formulisano emulziono ulje za laku do srednje tešku obradu metala. Veoma visok sadržaj mineralnog ulja gradi bogatu mlečnu emulziju.

DROMUS B je namenjen za laku do srednje tešku mašinsku obradu raznih vrsta metala, uključujući čelik i obojene metale.

Proizvod se može koristiti sa vodom širokog opsega tvrdoće i odlikuje se odličnim deterdžentnim osobinama i karakteristikama kvašenja, što obezbeđuje čistiju radnu sredinu.

HOCUT 4730 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

HOCUT 4730 je emulzija veoma dugog radnog veka, proizvedena naprednom tehnologijom, koja obezbeđuje odlično podmazivanje. Ne sadrži bor i formaldehid. Specijalan paket aditiva obezbeđuje vrhunske performanse, naročito pri obradi legura aluminijuma i titana u auto-industriji.

HOCUT 4730 se preporučuje za teške mašinske obrade različitih metala, uključujući legure aluminijuma koje se koriste u auto industriji, visoko legirane čelike i teško obradive materijale koji se koriste u avio industriji, kao što su titan i legure nikla. Napredna tehnologija bez bora produžava radni vek emulzije, bez potrebe za stalnim tretmanima biocidom.

HOCUT BIO 5500emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

HOCUT BIO 5500 je emulgujući proizvod sa odličnim mazivim svojstvima. Izuzetno je blag za operatere. Formula blagog mirisa, bez opasnih komponenata, bez bora, amina i formaldehida, prijatna za korišćenje. Preporučuje se za teške mašinske obrade različitih vrsta čelika i SL. Slabo alkalna formula koja ne ostavlja fleke čini ga pogodnim za obradu osetljivog aluminijuma i obojenih metala.

Proizvod je razvijen za korišćenje sa vodom visoke tvrdoće, u mašinama sa individualnim rezervoarom. Obično se ne preporučuje za velike centralne sisteme.

HOUGHTO-GRIND S 170 BF – vodorastvorno sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

HOUGHTO-GRIND S 170 BF je potpuno sintetički fluid za brušenje koji sadrži visokokvalitetni paket aditiva za zaštitu od korozije. Ne sadrži bor i formaldehid. Transparentni rastvor bez mineralnog ulja obezbeđuje dug radni vek i odlično odvajanje stranog ulja.

HOUGHTO-GRIND S 170 BF je razvijen za ravno i okruglo brušenje čelika, uključujući i liveno gvožđe.

Sintetička formulacija obezbeđuje ekstremno malo penušanje, maksimalnu efikasnost filtracije i brzo odvajanje metalnih čestica.

Proizvod je namenjen za upotrebu sa vodom niske do srednje tvrdoće.

METALINA B 3650vodorastvorno sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

METALINA B 3650 je potpuno sintetički proizvod na bazi specijalnih polimernih maziva i inhibitora korozije. Transparentni rastvor bez mineralnog ulja obezbeđuje dug radni vek i odlično odvajanje stranog ulja. Sadrži u visokoj koncentraciji aditive koji obezbeđuju mazivost, namenjenim za srednje do teške mašinske obrade čelika, uključujući liveno gvožđe i legirane čelike. Sintetička formulacija obezbeđuje ekstremno malo penušanje, maksimalnu efikasnost filtracije i brzo odvajanje metalnih čestica.

Proizvod je prvenstveno namenjen za upotrebu sa vodom niske tvrdoće.

METALINA D 202 – vodorastvorno sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

METALINA D 202 je potpuno sintetički fluid za brušenje koji sadrži inhibitor korozije visokog kvaliteta.

Transparentni rastvor bez mineralnog ulja obezbeđuje dug radni vek i odlično odvajanje stranog ulja.

Preporučuje se za ravno i okruglo brušenje čelika i SL. Sintetička formulacija koja u potpunosti odvaja strano ulje obezbeđujući čistoću tokom rada, ekstremno malo peni, odlikuje se maksimalnom filtrabilnošću i brzim odvajanjem od metalnih čestica.

Proizvod je namenjen za upotrebu sa vodom niske do srednje tvrdoće.

SITALA AY 402.01 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

SITALA AY 402.01 je emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje, koje gradi stabilne makroemulzije, formulisana sa visokokvalitetnim mineralnim uljima i polarnim aditivima koji poboljšavaju mazivost.

Radna emulzija ima nizak pH, što je čini izuzetno prijatnom za radnike. Ne ostavlja fleke, ima nizak pH, slabo je alkalna i namenjena je specijalno za obradu obojenih metala.

Proizvod je namenjen za upotrebu sa vodom niske do srednje tvrdoće u mašinama sa individualnim rezervoarom. Obično se ne koristi u velikim centralnim sistemima.