ADRANA A 2859 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

ADRANA A 2859 je sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala, koje se odlikuje odličnim mazivim svojstvima i pruža zaštitu od ekstremnih pritisaka. Ne sadrži bor i amine. Sa vodom gradi stabilne mikroemulzije. Formulisano je od visokokvalitetnih mineralnih ulja i polarnih aditiva koji obezbeđuju odlična maziva svojstva.

ADRANA A 2859 se preporučuje za teške mašinske operacije obrade legura aluminijuma sa srednjim do visokim sadržajem silicijuma. Performanse u teškim uslovima obrade su obezbeđene dodatkom paketa EP aditiva na bazi sumpora. Sredstvo je pogodno za obradu svih tipova legiranih čelika, uključujući i nerđajući, kako u individualnim mašinama, tako i u centralnim sistemima podmazivanja.

ADRANA D 208.01 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

ADRANA D 208.01 je klasično polusintetičko sredstvo za obradu metala koje sadrži bor i amine. Proizvedeno je od visokokvalitetnih mineralnih ulja i odabranih paketa surfaktanata. Sa vodom gradi stabilne mikroemulzije.

ADRANA D 208.01 se preporučuje za univerzalnu mašinsku obradu i operacije brušenja livenog gvožđa i nisko do srednje legiranih čelika. Pogodno je za upotrebu u mašinama sa individualnim rezervoarom, kao i u centralnim sistemima. Ova višenamenska emulzija se može koristiti u širokom opsegu tvrdoća vode, ima odlična deterdžentna svojstva, kao i odlične karakteristike kvašenja. Obezbeđuje čistiju radnu sredinu.

ADRANA D 407 -emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

ADRANA D 407 je visokokvalitetno vodorastvorno sredstvo koje se koristi za lake do srednje teške obrade čelika i SL. Preporučuje za sve lake do srednje teške operacije obrade livenog gvožđa i nisko do srednje legiranih čelika. ADRANA D 407 je takođe pogodna za sve operacije brušenja, uključujući i specifične operacije brušenja u industriji ležajeva.

Preporučeni opseg tvrdoće vode za postizanje optimalnih performansi ADRANE D 407 je: 5 – 25°d.

ADRANA D 601.01 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

ADRANA D 601.01 je klasično polusintetičko sredstvo za obradu metala sa EP osobinama, koje sadrži bor i amine. Proizvedeno je od visokokvalitetnih mineralnih ulja i EP aditiva na bazi sumpora. Sa vodom gradi stabilne mikroemulzije. Preporučuje se za srednje i teške mašinske obrade i operacije brušenja svih tipova legiranih čelika, uključujući i nerđajući čelik. Performanse potrebne pri teškoj obradi omogućava paket EP aditiva na bazi sumpora, sa visokom moći kvašenja, koji štiti mašinu od nakupljanja strugotine.

Proizvod je namenjen za upotrebu sa vodom niske tvrdoće, kao i sa vodom visoke tvrdoće. Preporučen je za upotrebu u mašinama sa individualnim rezervoarom, kao i u sistemima sa centralnim podmazivanjem.

DROMUS BX – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

DROMUS BX je emulziono ulje opšte namene za laku do srednje tešku obradu različitih vrsta metala.

Ovo je je emulziono ulje sa visokim sadržajem mineralnog ulja, namenjeno za laku do srednje tešku mašinsku obradu metala, uključujući brušenje različitih vrsta čelika i obojenih metala.

HOCUT 1045 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

HOCUT 1045 je sredstvo za obradu metala bez bora, koje gradi stabilne makroemulzije, bazirano na mineralnom baznom ulju visokog kvaliteta.

HOCUT 1045 je specijalno formulisana makroemulzija za mašinsku obradu obojenih metala, uključujući mesing i bronzu, koja sprečava pojavu fleka na delovima, kao i nakupljanje naslaga sapuna bakra na mašinama. Proizvod se takođe može koristiti za obradu čelika i aluminijuma. Ostaci nakon otparavanja se mogu lako ukloniti sa obrađenih delova, čime se izbegavaju problemi pri niklovanju i hromiranju nakon obrade.

Predviđen je za upotrebu sa vodom niske i srednje tvrdoće.

HOCUT 4730 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

HOCUT 4730 je emulzija veoma dugog radnog veka, proizvedena naprednom tehnologijom, koja obezbeđuje odlično podmazivanje. Ne sadrži bor i formaldehid. Specijalan paket aditiva obezbeđuje vrhunske performanse, naročito pri obradi legura aluminijuma i titana u auto-industriji.

HOCUT 4730 se preporučuje za teške mašinske obrade različitih metala, uključujući legure aluminijuma koje se koriste u auto industriji, visoko legirane čelike i teško obradive materijale koji se koriste u avio industriji, kao što su titan i legure nikla. Napredna tehnologija bez bora produžava radni vek emulzije, bez potrebe za stalnim tretmanima biocidom.

HOCUT BIO 5500emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

HOCUT BIO 5500 je emulgujući proizvod sa odličnim mazivim svojstvima. Izuzetno je blag za operatere. Formula blagog mirisa, bez opasnih komponenata, bez bora, amina i formaldehida, prijatna za korišćenje. Preporučuje se za teške mašinske obrade različitih vrsta čelika i SL. Slabo alkalna formula koja ne ostavlja fleke čini ga pogodnim za obradu osetljivog aluminijuma i obojenih metala.

Proizvod je razvijen za korišćenje sa vodom visoke tvrdoće, u mašinama sa individualnim rezervoarom. Obično se ne preporučuje za velike centralne sisteme.

HOUGHTO-GRIND S 170 BF – vodorastvorno sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

HOUGHTO-GRIND S 170 BF je potpuno sintetički fluid za brušenje koji sadrži visokokvalitetni paket aditiva za zaštitu od korozije. Ne sadrži bor i formaldehid. Transparentni rastvor bez mineralnog ulja obezbeđuje dug radni vek i odlično odvajanje stranog ulja.

HOUGHTO-GRIND S 170 BF je razvijen za ravno i okruglo brušenje čelika, uključujući i liveno gvožđe.

Sintetička formulacija obezbeđuje ekstremno malo penušanje, maksimalnu efikasnost filtracije i brzo odvajanje metalnih čestica.

Proizvod je namenjen za upotrebu sa vodom niske do srednje tvrdoće.

METALINA B 3650vodorastvorno sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

METALINA B 3650 je potpuno sintetički proizvod na bazi specijalnih polimernih maziva i inhibitora korozije. Transparentni rastvor bez mineralnog ulja obezbeđuje dug radni vek i odlično odvajanje stranog ulja. Sadrži u visokoj koncentraciji aditive koji obezbeđuju mazivost, namenjenim za srednje do teške mašinske obrade čelika, uključujući liveno gvožđe i legirane čelike. Sintetička formulacija obezbeđuje ekstremno malo penušanje, maksimalnu efikasnost filtracije i brzo odvajanje metalnih čestica.

Proizvod je prvenstveno namenjen za upotrebu sa vodom niske tvrdoće.

METALINA BY 2211 – vodorastvorno sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

METALINA BY 2211 je potpuno sintetički, specijalizovani fluid za ravno brušenje tvrdog metala (cementiranog volfram karbida). Transparentni rastvor bez mineralnog ulja obezbeđuje dug radni vek i odlično odvajanje stranog ulja. Preporučuje se za brušenje alata od tvrdog metala (cementiranog volfram karbida), gde se kobalt koristi kao vezivni element. Sintetička formulacija sadrži specijalni paket aditiva koji sprečava rastvaranje kobalta pod uticajem sredstva za hlađenje, kao i polarne aditive koji obezbeđuju mazivost, koji prudužavaju vek tocila i sprečavaju nakupljanje suvih ostataka na mašinama nakon isparavanja.

Preporučena minimalna koncentracija je 5%.

METALINA D 202 – vodorastvorno sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

METALINA D 202 je potpuno sintetički fluid za brušenje koji sadrži inhibitor korozije visokog kvaliteta.

Transparentni rastvor bez mineralnog ulja obezbeđuje dug radni vek i odlično odvajanje stranog ulja.

Preporučuje se za ravno i okruglo brušenje čelika i SL. Sintetička formulacija koja u potpunosti odvaja strano ulje obezbeđujući čistoću tokom rada, ekstremno malo peni, odlikuje se maksimalnom filtrabilnošću i brzim odvajanjem od metalnih čestica.

Proizvod je namenjen za upotrebu sa vodom niske do srednje tvrdoće.

SITALA AY 402.01 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

SITALA AY 402.01 je emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje, koje gradi stabilne makroemulzije, formulisana sa visokokvalitetnim mineralnim uljima i polarnim aditivima koji poboljšavaju mazivost.

Radna emulzija ima nizak pH, što je čini izuzetno prijatnom za radnike. Ne ostavlja fleke, ima nizak pH, slabo je alkalna i namenjena je specijalno za obradu obojenih metala.

Proizvod je namenjen za upotrebu sa vodom niske do srednje tvrdoće u mašinama sa individualnim rezervoarom. Obično se ne koristi u velikim centralnim sistemima.