Ulja za klizne staze su namenjena za potrebe podmazivanja alatnih mašina u metaloprerađivačkoj industriji, kliznih staza, stolova, vođica i mehanizama za pomoćno kretanje. Često se koriste i u hidrauličnim sistemima i za podmazivanje zupčastih prenosnika.

Savremene alatne mašine su kompaktnog dizajna, projektovane za brz i precizan rad, pod velikim opterećenjima. Pri kliznom kretanju delova alatnih mašina dolazi do pojave intenzivnog trenja, koje utiče na preciznost kretanja delova mašina, pa time i na kvalitet predmeta koji se obrađuje. Ulja za klizne staze moraju da budu takvog kvaliteta da obezbede ravnomerno klizanje bez vibracija, odnosno da spreče pojavu „stick-slip“ fenomena pri malim brzinama, velikim pritiscima i umerenim temperaturama. Takođe, moraju da imaju dobru prionljivost, da štite metalne površine od rđe i korozije, da se dobro odvajaju od sredstva za obradu metala na bazi vode, da budu oksidaciono i termički stabilna i da ne podležu degradaciji i ostavljanju taloga i lakova na kliznim površinama.