CUT-MAX D 960-4E – rezno ulje za provlačenje i teške mašinske obrade
CUT-MAX D 960-4E je proizveden od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Sadrži aktivni sumpor i može da utiče na promenu boje obojenih metala. Ulje ne sadrži hlor.
CUT-MAX D 960-4E se koristi za provlačenje kod čelika i drugih legura sa zateznom čvrstoćom do 1400 N/mm2. Odlični rezultati se postižu i u operacijama urezivanja navoja, kao i na automatskim strugovima. Pokazuje odlične performanse u obradi legura nikla i drugih najteže obradljivih materijala.
CUT-MAX SH 10 – ulje za honovanje i brušenje
CUT-MAX SH 10 je proizveden od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Ne sadrži cink, hlor i aktivni sumpor.
Ulje je visokih performansi za honovanje, super finiš i brušenje, koje se uglavnom primenjuje za brušenje bregastih i kolenastih vratila u kombinaciji sa trakastim mašinama za završnu obradu. Ulje je namenjeno za upotrebu u sistemima gde postoji jedinica za filtraciju metalnih čestica.
CUT-MAX SH 10 takođe pokazuje dobre rezultate kod brušenja i honovanja u industriji ležaja.
CUT-MAX T 400 ZF – ulje za rezanje
CUT-MAX T 400 ZF je proizveden od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja se dobija dobar kvalitet obrađenih površina. Sadrži aktivni sumpor i može da utiče na promenu boje obojenih metala. Ulje ne sadrži hlor.
CUT-MAX T 400 ZF je idealan za mašinske radionice specijalizovane za duboko bušenje, na raznim mašinama i materijalima. Proizvod je pogodan za bušenje otvora prečnika 6-30mm. Tipična primena obuhvata bušenje dizni na pumpama visokog pritiska. Takođe je pogodan za primenu u avio i vojnoj industriji za duboko bušenje tvrdih metala, Inconela i titanijuma.
DASCOLENE 617 – ulje za rezanje i brušenje
DASCOLENE 617 je proizveden od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja se dobija dobar kvalitet obrađenih površina. Sadrži aktivni sumpor i može da utiče na promenu boje obojenih metala. Ulje ne sadrži hlor.
DASCOLENE 617 je razvijen specijalno za operacije brušenja, ali se može koristiti i kao ulje opšte namene za kombinovane procese kao što su duboko bušenje, brijanje i rezanje zupčanika. Koristi se za mašinsku obradu svih vrsta čelika, uključujući i visoko legirani čelik.
GARIA 404 M-10 – ulje za rezanje
GARIA 404 M-10 je proizvedena od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja se dobija dobar kvalitet obrađenih površina. Sadrži aktivni sumpor i može da utiče na promenu boje obojenih metala. Ulje ne sadrži cink i hlor.
GARIA 404 M-10 je klasično ulje za duboko bušenje materijala srednje do visoke zatezne čvrstoće. Takođe se koristi u operacijama brušenja sa keramičkim i CBN tocilima, za unutrašnje brušenje npr. zglobova spona i spoljašnje brušenje npr. vratila ventila od nimonika.
GARIA 405 M-32 – ulje za rezanje
GARIA 405 M-32 je proizvedena od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Sadrži aktivni sumpor i može da utiče na promenu boje obojenih metala. Ulje ne sadrži cink i hlor.
GARIA 405 M-32 je klasično ulje za univerzalne mašinske obrade, kao što su struganje, bušenje, rezanje zupčanika, gde je obradni materijal čelik niske do srednje zatezne čvrstoće ili legure aluminijuma ili magnezijuma. Takođe je pogodna za brušenje gde se zahteva viša viskoznost maziva, npr. za brušenje navoja.
GARIA 601 M-12 – ulje za rezanje
GARIA 601 M-12 je proizvedena od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Sadrži aktivni sumpor i može da utiče na promenu boje obojenih metala. Ulje ne sadrži cink i hlor.
GARIA 601 M-12 se preporučuje za obradu visoko legiranih čelika, nerđajućih čelika, čelika za upotrebu kod povišenih temperatura ili austenitnih čelika i legura aluminijuma i magnezijuma. Daje odlične rezultate u mnogim teškim operacijama obrade, kao što su duboko bušenje, urezivanje navoja, rezanje i brijanje zupčanika.
GARIA SL 601– ulje za MQL (Minimum Quantity Lubrication) podmazivanje
GARIA SL 601 je proizvedena od sintetskih estara iz obnovljivih izvora. Zahvaljujući maloj količini nezasićenih masnih kiselina, proizvod poseduje visoku hidrolitičku i oksidacionu stabilnost. Kompatibilan je sa dvo-komponentnim bojama i zaptivnim materijalima, koji se koriste za biorazgradiva hidraulična ulja, tipa HEES. Ne sadrži hlor i mineralna ulja. Sadrži aditive za zaštitu od ekstremnih pritisaka.
GARIA SL 601 se koristi u opštim primenama MQL, kao što su testerisanje, bušenje ili urezivanje navoja. Poseduje odlična svojstva podmazivanja i produžava vek alata. Takođe se može koristiti i za pojedine procese obrade plastičnim deformisanjem.
MACRON 400 M-22, 32, 46 – ulje za rezanje, hidraulično i mazivo ulje
MACRON 400 M ulja su proizvedena od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovih ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Ne sadrže cink, hlor i aktivni sumpor.
MACRON 400 M su ulja za rezanje visokih performansi koja se koriste za obradu nisko i srednje legiranih čelika, aluminijuma i obojenih metala.
To su višenamenska ulje koja imaju karakteristike ulja za rezanje, ali i karakteristike hidrauličnog ulja prema DIN 51524-2 (HLP) i reduktorskog ulja prema DIN 51517-3 (CLP)-za gradacije viskoznosti 32 i 46. Brzo izdvajaju vazduh, ne pene i nisu agresivna za boje na alatnim mašinama.
MACRON 2429 S-8 – ulje za brušenje volfram-karbida
MACRON 2429 S-8 je proizveden od hidrokrekovanog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Ne sadrži cink, hlor i aktivni sumpor.
Osnovna primena je za brušenje cementiranog karbida dijamantskim tocilom. Proizvod je takođe pogodan za brušenje čelika CBN i keramičkim tocilima pri velikim brzinama rezanja. Posebno odabrani aditivi, kao i niska viskoznost omogućavaju najfiniju filtraciju, čak i sitima ispod 1 μm.
MACRON 2429 S-8 sadrži inhibitore koji sprečavaju rastvaranje kobalta.
MACRON EDM 110 – ulje za obradu elektroerozijom
MACRON EDM 110 je proizveden od alifatskih ugljovodonika sa veoma niskim sadržajem aromata, što poboljšava uslove rada. Visoka dielektrična čvrstoća, kao i dobra moć ispiranja omogućavaju visok stepen odnošenja materijala. Može se koristiti sa svim elektrodama od standardnih materijala kao što su bakar i grafit.
MACRON EDM 110 je univerzalno elektroeroziono ulje koje daje veoma dobre rezultate i u grubim i u finim obradama. Pokazuje odlične rezultate ispiranja čak i pri obradi manjih profila. Takođe daje dobre rezultate u EDT mašinama za izradu valjaka sa teksturom. Takođe se može koristiti za brušenje alata za rezanje (cementiranog karbida), kao nisko viskozno vretensko ulje i kao magnaflux ulje za ispitivanje.