FENELLA FLUID F 402 GVodeno – grafitni agens za otpuštanje pri vrućem kovanju

FENELLA FLUID F 402 G je fluid za podmazivanje na bazi vode i grafita koji je specijalno razvijen za operaciju vrućeg kovanja čelika. Osnovna primena je u vrućem kovanju čelika. FENELLA FLUID F 402 G se uspešno primenjuje i na mehaničkim i na vijčanim presama, uključujući veoma teške obrade teško obradivih delova. FENELLA FLUID F 402 G formira crni grafitni film na kalupima, obezbeđujući izuzetno podmazivanje i osobine otpuštanja. Film poboljšava tečenje metala tokom visokotemperaturnog deformisanja, zahvaljujući visokoj čistoći i raspodeli veličine čestica dodatog grafita.

FENELLA FLUID F 3809 G – vodeno – grafitni agens za otpuštanje pri livenju i pri vrućem kovanju

FENELLA FLUID F 3809 G je fluid na bazi vode sa veoma visokim sadržajem grafita, koji se može koristiti za toplo i vruće kovanje, kao grafitni pred-premaz metalnih šipki, kao premaz za kalupe za odvajanje izlivenih komada od čelika i obojenih metala. Velike čestice prirodnog grafita obezbeđuju ujednačen gladak premaz sa dobrim svojstvima podmazivanja, bez ljuspanja i lako odvajanje obratka na visokim temperaturama. FENELLA FLUID F 3809 G se koristi u mehaničkim i hidrauličnim presama za kovanje, uključujući veoma teške obrade ekstrudiranjem za dobijanje složenih komada, ekstrudiranje i savijanje čeličnih cevi. Takođe se koristi kao pred-premaz za metalne šipke za vruće i toplo kovanje. U operacijama livenja, FENELLA FLUID F 3809 G formira gladak film na kalupu sa superiornim osobinama odvajanja i podmazivanja.