Obilazak fabrike za proizvodnju masti u Gentu (Belgija)

Shell masti se u Evropi proizvode u fabrici u Gentu (Belgija), koja sledeće godine obeležava 90 godina od osnivanja. Na ovoj lokaciji se proizvode sve vrste masti, uključujući i najmodernije, na bazi poliuree kao ugušćivača. Kapacitet fabrike je 20000 t/god.

U okviru projekta uvođenja korišćenja masti na bazi poliuree u Srbiji, koje Triton oil sprovodi u saradnji sa ekspertima iz kompanije Shell, organizovali smo posetu fabrici u kojoj se ove masti proizvode.  Nakon kraćih prezentacija, obišli smo proizvodne pogone, skladište i savremeno opremljenu laboratoriju, gde smo imali priliku da vidimo sprovođenje pojedinih ispitivanja masti. Posebno smo impresionirani visokoregalnim skladištem na 14 nivoa, gde se roba komisionira bez prisustva ljudi.

Shell skladište Gent