Shell Morlina cirkulaciona ulja su razvijena sa ciljem da obezbede optimalno funkcionisanje sistema, uz poboljšanu zaštitu od habanja i dug radni vek fluida.

Proizvod Prednosti Tip ulja ISO gradacija viskoznosti Specifikacije i odobrenja
Shell Morlina S4 B
  • Izuzetno dug radni vek fuida
  • Izuzetna zaštita sistema
  • Oštri uslovi rada
Sintetičko, blaga EP svojstva 220, 320 Laval Group D (reduktori), Aerzener Maschinenfabrik, Baltimore Aircoil (reduktori), Cincinnati Machine, David Brown i mnoga odobrenja brojnih proizvođača opreme. ISO 12925-1 (CKT)
Shell Morlina S2 B
  • Odlična zaštita
  • Industrijska primena
Konvencionalno, bez EP osobina 46, 68, 100, 150, 220 Morgan Morgoil® – New Oil (Rev. 1.1); i Danieli Standard Oil 6.124249.F (ISO 100-460)
DIN 51517-2 (CL)
Shell Morlina S2 BL
  • Pouzdana zaštita
  • Primena pri velikim brzinama
Bazno ulje niske viskoznosti, bez EP osobina 10 Cincinnati Machine P-62 (ISO VG 10)
Shell Morlina S1 B
  • Pouzdana zaštita
  • Specijalna primena
Konvencionalno, bez EP osobina 150, 460 Odobreno od ili zadovoljava zahteve: Morgan Morgoil® – New Oil (Rev. 1.1)

DIN 51517-1 (C)


Shell MORLINA S1 B (stari naziv: Shell Vitrea M)

Shell Morlina S1 B su kvalitetna cirkulaciona ulja, na bazi duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja. Proizvode se u gradacijama ISO VG 150 i ISO VG 460.

Namenjena su za podmazivanje ležajeva i lako ili srednje opterećenih reduktora, naročito u slučajevima gde postoji mogućnost prodora vode. Efikasno štite od rđe i korozije, čak i u prisustvu vode, poseduju izvanredne karakteristike deemulzivnosti (brzo izdvajanje vode) i deaeracije (brzo izdvajanje vazduha). Zadovoljavaju najosnovnije zahteve specifikacija za ulja za ležajeve kompanije Morgan.

  Shell MORLINA S2 B (stari naziv: Shell Morlina)

Shell Morlina S2 B su visokokvalitetna cirkulaciona ulja, na bazi duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja i odabranih aditiva za zaštitu od oksidacije i rđe/korozije. Proizvode se u gradacijama: ISO VG 46, 68, 100, 150 i 220.

Namenjena su za podmazivanje ležajeva i lako ili srednje opterećenih reduktora, gde se ne zahteva zaštita od ekstremnih pritisaka. Odlikuju se izvanrednom deemulzivnošću (izdvajanje vode) i deaeracijom (izdvajanje vazduha), efikasno štite od rđe i korozije, čak i u prisustvu vode. Zadovoljavaju zahteve specifikacija za ulja za ležajeve kompanija Morgan i Danieli.

Shell MORLINA S2 BL 10 (stari naziv: Shell Morlina 10, Shell Morlina HS 10)

Shell Morlina S2 BL 10 je specijalno ulje niske viskoznosti, na bazi duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja i aditiva bez cinka. Namenjeno je za podmazivanje brzorotirajućih vretena mašina alatljika. Odlikuju se dobrom oksidacionom stabilnošću, pružaju odličnu zaštitu od habanja i korozije.

Shell MORLINA S4 B

Shell Morlina S4 B je nova generacija sintetičkih cirkulacionih ulja vrhunskih performansi. Odlikuju se izvanrednim svojstvima podmazivanja, odličnom filtrabilnošću i dugim radnim vekom i u najtežim radnim uslovima. Proizvedena su na bazi sintetičkih baznih ulja (PAO) i robusnih antioksidanata i inhibitora korozije, koji obezbeđuju odličnu oksidacionu i hidrolitičku stabilnost.

Namenjena su za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva, uključujući i teško opterećene ležajeve u cementarama i kamenolomima. Takođe se preporučuju za podmazivanje umereno opterećenih reduktora i pužnih prenosnika, posebno u uslovima velikih temperaturnih promena. Zahvaljujući izuzetnoj oksidacionoj stabilnosti, pogodna su i za pojedine „lubricated-for-life“ sisteme.