HYDROCOR GS 460 NH je potpuno rastvorljiv koncentrat sintetičkih aditiva. Kada se koristi u koncentraciji 1-5% u vodi, pruža osnovnu zaštitu od korozije i napada mikroorganizama u hidrauličnim sistemima sa vodom. Pogodan je za hidraulične sisteme sa vodom, koji rade u uslovima ekstremnog rizika od požara.

HYDROCOR GS 460 NH ima dugu istoriju pokazanih odličnih performansi u podgradnim sistemima u rudnicima uglja.

Takođe je pogodan za upotrebu u drugim hidrauličnim sistemima sa vodom, koji se koriste u npr. oblikovanju ekstrudiranjem, proizvodnji iverice, presama i hidroformingu.

Prednosti:

  • maksimalna bezbednost od požara
  • povećana bezbednost operatera
  • povećana bezbednost i smanjen broj zastoja u radu
  • stabilnost u vodi visoke tvrdoće
  • minimalni uticaj na životnu sredinu

Odobren je od proizvođača opreme kao što su : CAT, Glückauf, Tiefenbach, Hauhinco i dr.

Tipične karakteristike:

Karakteristika Tipična vrednost
Boja blago zamućena žuta tečnost
Specifična težina na 15,5oC 1,07
Kinematska viskoznost na 20oC, mm2/s 8
pH@ 2% 9,2
Tačka paljenja,(ASTM D 92), oC nema
Tačka gorenja,(ASTM D 92), oC nema