Biorazgradiva hidraulična ulja na bazi biljnih ulja, za sezonsku upotrebu. Predviđena su za primenu u hidrauličnim sistemima gde postoji opasnost od curenja hidrauličnog ulja u slučaju kvara opreme i njegovog prodora u zemljište, površinske i podzemne vode ili otpadne vode. Može se koristiti u rasponu temperatura od -20°C do 45°C.

Nivo performansi, odobrenja

ISO 15380 HETG; ISO-L-HETG; VDMA 24568 HETG

Tipične karakteristike

MOL Biohyd 46

Karakteristika Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti 46
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 45,1
Gustina na 15°C, g/cm3 0,918
Tačka paljenja (COC), °C 290
Tačka stinjavanja, °C -27