Sintetički hidraulični fluidi za prehrambenu industriju na bazi polialfaolefina, registrovani od strane NSF kao H1 maziva za primenu gde postoji mogućnost slučajnog kontakta s hranom, u procesima proizvodnje i pakovanja hrane. Antihabajuća, višenamenska maziva, namenjena za korišćenje u hidrauličnim sistemima, podmazivanje ležajeva, u cirkulacionim uljnim sistemima i u lako opterećenim reduktorima.

Nivo performansi, odobrenja

ISO-L-HM; ISO-L-HV; DIN 51517-2 (CL); MOL Food Hyd 32: NSF H1 [142128]; MOL Food Hyd 46: NSF H1 [142129]; MOL Food Hyd 68: NSF H1 [142130]

Tipične karakteristike

MOL Food Hyd

Karakteristika Tipična vrednost
MOL Food Hyd 32 46 68
ISO gradacija viskoznosti 32 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 31,3 45 67
Gustina na 15°C, g/cm3 0,828 0,833 0,836
Tačka paljenja (COC), °C 245 270 270
Tačka stinjavanja, °C -51 -48 -48