Hidraulično ulje visokih performansi sa deterdžentnim svojstvima. Zahvaljujući specijalnim aditivima poseduju poboljšanu sposobnost filtriranja i obezbeđuju odgovarajuću zaštitu kritičnih delova (npr. ventila) hidrauličnih sistema izloženih kontaminaciji (prodoru vode, prašini). Nude odličnu termičku i oksidacionu stabilnost i smanjuju taloženje nečistoća i stvaranje naslaga

Nivo performansi, odobrenja

ISO 11158 (HM), DIN 51524-2 (HLP), DIN HLP-D, Muller Weingarter

Tipične karakteristike

MOL Hydro HLPD AL

Karakteristika Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti 46
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 47,3
Gustina na 15°C, g/cm3 0,873
Tačka paljenja (COC), °C 230
Tačka stinjavanja, °C -21