Hidraulična ulja visokih perfomansi sa deterdžentskim svojstvima. Zahvaljujući specijalnim aditivima poboljšavaju sposobnost filtriranja i obezbeđuju odgovarajuću zaštitu kritičnih delova (npr. ventila) hidrauličnih sistema izloženih kontaminaciji (prodoru vode, prašini). Nude odličnu termičku i oksidacionu stabilnost i smanjuju taloženje nečistoća i stvaranje naslaga.

Nivo performansi, odobrenja

MAN N 698; DIN HLP-D; Bosch-Rexroth RE 90220

Tipične karakteristike

MOL Hydro HLPD

Karakteristika Tipična vrednost
MOL Hydro HLPD 32 46 68
ISO gradacija viskoznosti 32 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 33,0 47,0 69,8
Gustina na 15°C, g/cm3 0,872 0,873 0,877
Tačka paljenja (COC), °C 220 225 235
Tačka stinjavanja, °C -24 -24 -21