Hidraulična ulja za hidrostatičke transmisione sisteme izložene normalnim termičkim i mehaničkim opterećenjima. Poseduju dobru oksidacionu stabilnost i pružaju pouzdanu zaštitu od habanja. Smanjuju stvaranje naslaga i štite hidraulični sistem od korozije. Mogu se koristiti u hidrauličnim sistemima alatnih mašina, industrijske, poljoprivredne i terenske mehanizacije i vozila.

 

Nivo performansi, odobrenja

ISO 11158 (HM); ISO 6743-4: ISO-L-HM; DIN 51524-2 (HLP); Cincinnati Lamb P-68, P-69 i P-70; Bosch-Rexroth RE 90220; AFNOR NF-E 48603 (HM)

Tipične karakteristike

MOL Hydro HM

Karakteristika Tipična vrednost
MOL Hydro HM 22/45 32 46 68
ISO gradacija viskoznosti 22 32 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 23,3 32,5 44,5 66,5
Gustina na 15°C, g/cm3 0,875 0,870 0,875 0,885
Tačka paljenja (COC), °C 190 210 225 240
Tačka stinjavanja, °C -45 -27 -30 -27