MOL Pirohyd DU
Teško zapaljivi hidraulični fluidi na bazi sintetičkih poliol estara. Preporučuju se za upotrebu kod opreme koja radi pod visokim pritiskom u industriji čelika i aluminijuma. Obezbeđuju odličnu zaštitu od habanja i brzu biorazgradivost. Kompatibilno je sa standardnim zaptivkama i bojama.
MOL Pirohyd C
Teško zapaljiv hidraulični fluid na bazi vode i glikola. Prvenstveno je namenjen za korišćenje u hidrauličnoj opremi koja se koristi u procesu livenja metala. Pruža dobru zaštitu protiv habanja i može se koristiti u teškim radnim uslovima (npr. izvlačenje, kontinualno livenje metala). Maksimalna radna temperatura: 60°C.
MOL Pirohyd HFC
Teško zapaljiv hidraulični fluid na bazi vode i glikola. Prvenstveno je namenjen za korišćenje u hidrauličnoj opremi koja se koristi u procesu livenja metala. Pruža dobru zaštitu protiv habanja i može se koristiti u teškim radnim uslovima (npr. izvlačenje, kontinualno livenje metala). Zbog posedovanja odlične termičke stabilnosti i antikorozivnih svojstava utiče na produženje životnog veka opreme. Maksimalna radna temperatura: 55°C.
MOL Pirohyd HFC 38
Teško zapaljiv hidraulični fluid na bazi vode i glikola. Prvenstveno je namenjen za korišćenje u hidrauličnoj opremi koja se koristi u procesu livenja metala. Pruža odličnu zaštitu protiv habanja i može se koristiti u teškim radnim uslovima (npr. izvlačenje, kontinualno livenje metala). Posebno se preporučuje za opremu gde se dopunjavanje obavlja sa novim fluidom ali ne i sa omekšanom vodom.
MOL Pirohyd AE
Koncentrovani hidraulični fluid predviđen za upotrebu u formi vodene emulzije. Predviđen za primenu prvenstveno kao teško zapaljivi hidraulični fluid u aplikacijama koje zahtevaju korišćenje fluida prema tipu HFA-E (rudarstvo). Radna temperatura: +5 do +55°C.