Koncentrovani hidraulični fluid predviđen za upotrebu u formi vodene emulzije. Predviđen za primenu prvenstveno kao teško zapaljivi hidraulični fluid u aplikacijama koje zahtevaju korišćenje fluida prema tipu HFA-E (rudarstvo). Radna temperatura: +5 do +55°C.

Nivo performansi, odobrenja

ISO 12922 HFAE; ISO-L-HFA-E; 7th Luxemburg Report

 

Tipične karakteristike

MOL Pirohyd AE

Karakteristika Tipična vrednost
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 67,4
Gustina na 15°C, g/cm3 0,890
Tačka paljenja (COC), °C 160
Tačka stinjavanja, °C