Teško zapaljivi hidraulični fluidi na bazi sintetičkih poliol estara. Preporučuju se za upotrebu kod opreme koja radi pod visokim pritiskom u industriji čelika i aluminijuma. Obezbeđuju odličnu zaštitu od habanja i brzu biorazgradivost. Kompatibilno je sa standardnim zaptivkama i bojama.

Nivo performansi, odobrenja

ISO 12922 HFDU; ISO-L-HFDU; 7th Luxemburg Report

Tipične karakteristike

MOL Pirohyd DU

Karakteristika Tipična vrednost
MOL Pirohyd DU 46 68
ISO gradacija viskoznosti 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 48,5 70,8
Gustina na 15°C, g/cm3 0,920 0,920
Tačka paljenja (COC), °C 310 310
Tačka stinjavanja, °C -36 -30