Teško zapaljiv hidraulični fluid na bazi vode i glikola. Prvenstveno je namenjen za korišćenje u hidrauličnoj opremi koja se koristi u procesu livenja metala. Pruža odličnu zaštitu protiv habanja i može se koristiti u teškim radnim uslovima (npr. izvlačenje, kontinualno livenje metala). Posebno se preporučuje za opremu gde se dopunjavanje obavlja sa novim fluidom ali ne i sa omekšanom vodom.

Nivo performansi, odobrenja

ISO 12922 HFC; ISO-L-HFC; 7th Luxemburg Report; VDMA 24317 HFC

Tipične karakteristike

MOL Pirohyd HFC 38

Karakteristika Tipična vrednost
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 38
Gustina na 15°C, g/cm3 1,080
Tačka paljenja (COC), °C
Tačka stinjavanja, °C -50