Opis i primena

Shell Hydraulic S1 M su ekonomična, kvalitetna antihabajuća hidraulična ulja koja pružaju pouzdanu zaštitu u većini industrijskih i mobilnih sistema. Proizvode se u gradacijama ISO VG 32, 46 i 68.

Koriste se kao fluidi za prenos snage u velikom broju industrijskih hidrauličnih sistema. Mogu se koristiti i u nekim mobilnim sistemima gde nema velikih temperaturnih promena, npr. u bagerima i kranovima. Odlikuju se dobrom oksidacionom stabilnošću, odlično izdvajaju vodu i vazduh, pružaju dobru zaštitu od habanja. Ulja se isporučuju filtrirana, klase čistoće: 21/19/16 prema ISO 4406.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

ISO 11158 (HM); DIN 51524-2 (HLP)

Tipične karakteristike

Shell Hydraulic S1 M (Stari naziv: Shell Hydrau HM)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 32 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 32 46 68
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 5,3 6,7 8,6
Indeks viskoznosti ISO 2909 96 97 97
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 869 873 875
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 215 230 240
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -18 -15 -12