Opis i primena

Shell Tellus S3 M su monogradna hidraulična ulja bez cinka, mineralne osnove. Zahvaljujući odsustvu teških metala, imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu, ako dođe do slučajnog izlivanja. Odlikuju se izvanrednom oksidacionom stabilnošću (>5000h prema TOST testu), posebno su pogodna za primenu u teškim radnim uslovima (opterećenje, temperatura) ili gde se zahteva produženi period zamene (npr. udaljene ili teško dostupne lokacije). Pružaju odličnu zaštitu od habanja, korozije, brzo izdvajaju vodu i vazduh, odlikuju se odličnom filtrabilnošću.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2; Fives Cincinnati P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68); Eaton Vickers (Brochure 694); ISO 11158 (HM); ASTM D 6158 (HM); DIN 51524-2 (HLP); Swedish Standard SS 15 54 34 M

Tipične karakteristike

Shell Tellus S3 M

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 32 46 68
Kinematska viskoznost na 0°C, mm2/s ASTM D 445 324 565 990
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 32 46 68
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 5,5 6,8 8,9
Indeks viskoznosti ISO 2909 105 105 105
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 855 865 870
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 215 220 235
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -33 -33 -33