Opis i primena

Shell Tellus S4 ME 46 je vrhunsko sintetičko hidraulično ulje, koje značajno utiče na poboljšanje energetske efikasnosti sistema, u uslovima velikih mehaničkih i termičkih opterećenja (npr. u mašinama za brizganje plastike, presama za metal, konvejerima u rudnicima itd.). Odlikuje se izuzetnom oksidacionom stabilnošću (>10000h prema TOST testu), superiornim niskotemperaturnim osobinama u odnosu na konvencionalne HM fluide, pruža izvanrednu zaštitu od habanja i održava sistem čistim.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2; Fives Cincinnati P-70; Bosch Rexroth RD 90220-1:2011; Eaton Vickers (Brochure 694); ISO 11158 (HM); ASTM D 6158 (HM); DIN 51524-2 (HLP); SS 15 54 34 AM; Arbourg (za operacije brizganja); Krauss Maffei

Tipične karakteristike

Shell Tellus S4 ME 46 (stari naziv: Shell Tellus EE)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 46
Kinematska viskoznost na 0°C, mm2/s ASTM D 445 450
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 46
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 7,7
Indeks viskoznosti ISO 2909 135
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 832
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 250
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -51