Inhibirano izolaciono ulje

MOL TO 40A je inhibirano transformatorsko ulje sa odličnim dielektričnim osobinama. Obezbeđuje visoku otpornost na probojni napon, nizak dielektrični gubitak i izvrsnu otpornost na koroziju obezbeđujući duži servisni period. Pogodno je za izolaciju i hlađenje u visokonaponskim transformatorima, prekidačima strujnog kola i uljnim sklopkama. Kompatibilno je sa materijalima koji se uobičajeno koriste u proizvodnji transformatora i nije korozivno.

Ispunjava i osnovne i nove industrijske testove korozije na bakar.

S obzirom na svoje osobine pogodno je kao servisno ulje za remont transformatora. Ne sadrži PCB, PCT ili furane.

Nivo performansi, odobrenja

ISO-L-N, IEC 60296 (2003), IEC 296 Class I, BS 148 Class IA

MOL TO 40A
Gradacija viskoznosti, ISO VG  
Gustina na 15°C, g/cm3 0,867
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 10,1
Tačka paljenja ( COC), °C 140 (PM)
Tačka stinjavanja, °C -45