Shell Diala S4 ZX-IG je vrhunsko inhibirano izolaciono ulje nove generacije, izuzetnih dielektričnih karakteristika, formulisano od baznog ulja koje je proizvedeno GTL (gas-to-liquid) tehnologijom i odabranih inhibitora oksidacije. Zadovoljava zahteve i IEC 60296 (viša oksidaciona stabilnost i niži sadržaj sumpora) i ASTM D 3487, tip II. Dodatno, formulisano je da obezbedi apsorbovanje gasa u specijalizovanoj opremi koa što su visokonaponski merni transformatori. Odlikuje se produženim radnim vekom fluida i odsustvom sumpora. Proizvod ne sadrži PCB, DBDS ni pasivizatore, sadži samo DBPC antioksidant i veoma nizak sadržaj aromata (omogućava apsorbovanja gasa). Zadovoljava standardne i nove industrijske testove koji se odnose na zaštitu od korozije.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

Prevazilazi zahteve IEC 60296: 2012 – Tabela 2: Transformatorska ulja (I), poglavlje 7.1 („Viša oksidaciona stabilnost i nizak sadržaj sumpora“); ASTM D 3487, tip II; prolazi test IEC 62535 (korozija bakra) I ASTM D 1275B.

Tipične karakteristike

Shell Diala S4 ZX-IG

Karakteristika Metoda IEC tabela 2 + poglavlje 7.1 minimum IEC tabela 2 + poglavlje 7.1 maksimum ASTM D 3487 tabela 1, tip II, minimum ASTM D 3487 tabela 1, tip II, maksimum Tipična vrednost
Izgled IEC 60296 Bistro, bez taloga i suspendovanih materija Bistro, bez taloga i suspendovanih materija Bistro, bez taloga i suspendovanih materija Bistro, bez taloga i suspendovanih materija Zadovoljava
Gustina na 20°C, kg/m3 ISO 3675 895 806
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 3 2,7
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ISO 3104

12

9,4
Kinematska viskoznost na 0°C, mm2/s ASTM D 445 76 58
Kinematska viskoznost na

-30°C, mm2/s

ISO 3104 1800 381
Tačka paljenja (PMCC), °C ISO 2719 135

158

Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -40 -42
Neutralizacioni br., mgKOH/g IEC 62021-1 0,01 0,01
Ukupan sadržaj sumpora, mg/kg ASTM D 5185 500 (granica u poglavlju 7.1) 1
Korozivni sumpor DIN 51353 Nije korozivno Nije korozivno
Potencijalno korozivni sumpor IEC 62535 Nije korozivno Nije korozivno
Korozivni sumpor ASTM D 1275B Nije korozivno
Probojni napon, netretirano, kV IEC 60156 30 59
Probojni napon, posle tretmana, kV IEC 60156 70 75
Faktor dielektričnih gubitaka (DDF) na 90°C IEC 60247 0,005 0,001
Oksidaciona stabilnost 500h/120°C IEC 61125C Poglavlje 7.1 Poglavlje 7.1
Ukupna kiselost, mgKOH/g IEC 61125C 0,3 0,02
Talog, %m IEC 61125C 0,05 0,05
Faktor dielektričnih gubitaka (DDF) na 90°C IEC 61125C 0,05 0,001
Sadržaj vode, ppm, max.(bačve, IBC) IEC 60296 40 6
Sadržaj vode, ppm, max.(u rasutom stanju) IEC 60296 30 6
Sadržaj 2- furfurala, ppm IEC 61198 Ispod granice dokazivanja zadovoljava
Sadržaj aditiva pasivizatora metala, ppm IEC 60666 Ispod granice dokazivanja zadovoljava
Sadržaj inhibitora oksidacije (DBPC), % mas 0,08 0,4 0,08 0,3 0,2
Sadržaj PCA, %mas IP 346 3 zadovoljava
Sadržaj PCB, ppm IEC 61619 Ispod granice dokazivanja zadovoljava