Mineralna ulja na naftenskoj bazi, generalno primenljiva za podmazivanje rashladnih kompresora (klipnih i rotacionih) koji koriste amonijak. Mogu se koristiti i u uslovima niskih ambijentalnih temperatura.

Nivo performansi, odobrenja

ISO-L-DRA, DIN 51503-1 KA

MOL Frigoil

Gradacija viskoznosti, ISO VG 46 68
Gustina na 15°C, g/cm3 0,885 0,890
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 44,2 65,6
Tačka paljenja ( COC), °C 220 220
Tačka stinjavanja, °C -39 -37