Opis i primena

Shell refrigeration Oil S2 FR-A su ulja za rashladne kompresore, na bazi specijalno rafinisanih parafinskih baznih ulja i posebno odabranih aditiva koji obezbeđuju pouzdano podmazivanje u širokom opsegu radnih temperatura, čistoću sistema i dug radni vek ulja. Koriste se u rashladnim kompresorima gde je amonijak (R717) rashladni fluid. Mogu se koristiti i u sistemima gde je propan (R290) rashladni fluid.

Specifikacije, odobrenja i preporuke

DIN 51503 (KAA, KE)

Tipične karakteristike

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A (stari naziv: Shell Clavus Oil S)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 46 68
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 6,7 9
Gustina na 15°C, kg/m3 ASTM D 1298 859 862
Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92 218 232
Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97 -39 -39
Mešljivost sa R290 Potpuno mešljivo sa ugljovodoničnim rashladnim fluidima