Opis i primena

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F su sintetička ulja za rashladne kompresore na bazi poliolestara. Razvijena su za primenu sa R134a i drugim HFC rashladnim fluidima. Odlikuju se visokom oksidacionom i termičkom stabilnošću i dugim radnim vekom. Pružaju pouzdanu zaštitu od habanja i korozije u celom opsegu radnih temperatura.

Specifikacije, odobrenja i preporuke:

DIN 51503 (KD)

Tipične karakteristike

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F (stari naziv: Shell Clavus Oil R)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 32 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 31 42 66
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 6 6,2 8,8
Gustina na 15°C, kg/m3 ASTM D 1298 1018 973 991
Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92 >220 >230 >230
Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97 -54 -48 -42
Neutralizacioni br., mgKOH/g ASTM D 664 (TAN) <0,06 <0,06 <0,06