Vrhunsko kompresorsko ulje na bazi mineralnog ulja sa kombinacijom specijalnih bezpepelnih aditiva, za podmazivanje svih tipova vijčanih i rotacionih kompresora sa sistemom ubrizgavanja ulja kao i za podmazivanje klipnih kompresora. Zahvaljujući izuzetnoj zaštiti protiv habanja, izrazitoj otpornosti prema oksidaciji i termičkoj degradaciji, sa ovim uljem se mogu ostvariti produženi periodi zamene ulja.

Nivo performansi, odobrenja

ISO-L-DAH, DIN 51524-2 (HLP), DIN 51506 VDL, SEB 181222 (HLP)

MOL Compressol R 46 AL

Gradacija viskoznosti, ISO VG 46
Gustina na 15°C, g/cm3 0,870
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 47,2
Tačka paljenja ( COC), °C 220
Tačka stinjavanja, °C -21