Vrhunska kompresorska ulja na bazi mineralnih ulja sa superiornom termičkom i oksidacionom stabilnošću i niskom tendencijom stvaranja koksa. Posebno su pogodna za podmazivanje teško- opterećenih klipnih kompresora za komprimovanje i transport vazduha ili drugih inertnih gasova (npr. azota). Preporučuju se takođe za podmazivanje ležajeva koji rade na visokim temperaturama.

Nivo performansi, odobrenja:

Gradacija viskoznosti, ISO VG 100
Gustina na 15°C, g/cm3 0,880
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 102
Tačka paljenja ( COC), °C 240
Tačka stinjavanja, °C -15