Sintetičko (PAO) kompresorsko ulje za prehrambenu industriju sa izuzetnim svojstvima protiv habanja,penušanja,korozije, sa anti-oksidantskim karekteristikama, deemulgacionim osobinama za vijačne kompresore (ISO VG 46) ili klipne, krilne kompresore (ISO VG 100) i vakuum pumpe koje se upotrebljavaju u prehrambenoj industriji.

Dalja upotreba ,između ostalog,za kompresore sa inertnim gasom,ugljen-dioksidom i ležajevima koji rade na visokim temperaturama.

Ovi proizvodi se mogu mešati sa mineralnim mazivima.

Kompresorska ulja su NSF registrovani proizvodi prema H1 klasifikaciji – Proizvod je prihvatljiv kao mazivo sa slučajnim kontaktom sa hranom (H1) za upotrebu u i oko postrojenja za proizvodnju hrane.

Nivo performansi, odobrenja

MOL Food Comp 46: NSF H1 [142133], MOL Food Comp 100: NSF H1 [142134]

MOL Food Comp

Gradacija viskoznosti, ISO VG 46 100
Gustina na 15°C, g/cm3 0,833 0,841
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 45 98
Tačka paljenja ( COC), °C >230 >230
Tačka stinjavanja, °C <-41 <-39