Shell Corena S4 P su vrhunska sintetička ulja za vazdušne klipne kompresore, na bazi sintetskih estara i specijalnog paketa aditiva. Namenjena su za podmazivanje svih industrijskih klipnih kompresora koji rade u najoštrijim uslovima, pod visokim pritiskom i temperaturama koje prelaze 220°C na potisnom vodu. Superiorna u odnosu na konvencionalna mineralna ulja, Shell Corena S4 P u eksploataciji izdržavaju i do 4 puta duže, 2000-4000 radnih sati, u zavisnosti od radnih uslova.

Specifikacije, odobrenja i preporuke:

ISO 6743-3: ISO-L-DAB; DIN 51506 VDL; ISO/DP 6521: L-DAB; EN 12021

Tipične karakteristike

Shell Corena S4 P 68 (stari naziv: Shell Corena AP)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 68 100
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 68 100
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 8,5 10,2
Gustina na 15°C, kg/m3 ASTM D 1298 990 988
Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92 250 260
Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97 -51 -39
Sulfatni pepeo, % mas DIN 51575 <0,02 <0,02