Shell Corena S4 R su vrhunska sintetička ulja nove generacije, namenjena za podmazivanje vazdušnih rotacionih krilnih i vijčanih kompresora, pri temperaturama i višim od 100°C i pritiscima do 25 bara. Odlikuju se veoma visokom oksidacionom i termičkom stabilnošću, pružaju izvanrednu zaštitu od habanja i korozije. Veoma brzo izdvajaju vazduh i vodu. Zahvaljujući superiornim karakteristikama, radni vek ulja dostiže 10000 radnih sati, pa i 12000 radnih sati, u određenim uslovima.

Specifikacije, odobrenja i preporuke:

ISO 6743-3: 2003 (E): ISO-L-DAJ; Odobrenje ABB za VTR turbopunjače sa intervalom izmene do 5000h, za ISO VG 68

Tipične karakteristike

Shell Corena S4 R 46

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 46 68
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 7,5 10,2
Indeks viskoznosti ISO 2909 135 135
Gustina na 15°C, kg/m3 ASTM D 1298 843 848
Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92 230 248
Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97 -48 -48
RPVOT ASTM D 2272 2100 2100
FZG test, stepen oštećenja CEC-L-07-A-95 12 12