Specijalno ulje za vezivanje prašine prilikom proizvodnje staklene vune kao pomoćnog materijala. Smanjuje lomljenje staklenih vlakana i stvaranje prašine koja može biti opasna po zdravlje prilikom proizvodnje i upotrebe. Ulje se lako može mešati sa vodom stvarajući emulziju koja je kompatibilna sa materijalima koji se uobičajno koriste u proizvodnji staklene vune. Pri upotrebi 1-2% (V/V) koncentracije rastvora ulja smanjuje se stvaranje prašine i produžava se radni vek alata (sečiva).

Mol Formoil GW

Gradacija viskoznosti, ISO VG
Gustina na 15°C, g/cm3 0,910
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 430
Tačka paljenja ( COC), °C 290
Tačka stinjavanja, °C -9