Sredstvo za odvajanje od kalupa na bazi vode koje se koristi za podmazivanje u proizvodnje betonskih elemenata prekrivenih sintetičkom smolom. Obezbeđuje lako odvajanje kalupa i proizvoda, čiste i neumrljane površine. Dostupno je u odgovarajućoj koncentraciji i nije potrebno dalje razblaživanje. Pre upotrebe emulzije preporučuje se mešanje. Tokom skladištenja i primene mora se voditi računa da temperatura ne ide ispod tačke smrzavanja.