MOL FOOD Chain – ulje za lance u prehrambenoj industriji
Sintetičko ulje za lance koji se koriste u prehrambenoj industriji. Pogodno je za podmazivanje svih tipova pogonskih i transportnih lanaca koji rade na visokim temperaturama. Ovaj proizvod ima veoma dobru osobinu prijanjanja, odličnu zaštitu protiv habanja i korozije, odličnu otpornost na spiranje, malu isparljivost (da bi se minimizovali gubici na visokim temperaturama), odličnu otpornost na visokim opterećenjima i omogućava duži životni vek kod lanaca.
Ovaj proizvod je NSF registrovan za slučajne kontakte sa hranom (H1 klasifikacija). Može se koristiti na temperaturama do 350°C.
MOL FOOD Chain – sprej za lance u prehrambenoj industriji
Sintetički sprej za lance koji se koriste u prehrambenoj industriji. Pogodan je za podmazivanje svih tipova pogonskih i transportnih lanaca koji rade na visokim temperaturama.
Ovaj proizvod ima veoma dobru osobinu prijanjanja,odličnu zaštitu protiv habanja i korozije,odličnu otpornost na spiranje,malu isparljivost (da bi se minimizovali gubici na visokim temperaturama),odličnu otpornost na visokim opterećenjima.
Ovaj proizvod je NSF registrovan za slučajne kontakte sa hranom (H1 klasifikacija). Može se koristiti na temperaturama od -10°C do 140°C.
MOL FOOD Penetrating – sprej za prehrambenu industriju
Potpuno sintetički sprej za prehrambenu industriju sa NSF H1 klasifikacijom za opštu primenu. Preporučuje se za podmazivanje svih delova gde se može ostvariti slučajni kontakt sa hranom. Omogućava odličnu zaštitu od habanja i korozije i snažno prijanjanje.Koristi se za podmazivanje zglobova, lanaca, navojnih vretena, remenica.
MOL FOOD Silicon – sprej za prehrambenu industriju
Sintetički sprej registrovan po NSF H1 klasifikaciji, preporučen za sve aplikacije koje iziskuju razdvajanje slojeva, klizna svojstva i uklanjanje naslaga.
Obezbeđuje odlične karakteristike klizanja i uklanja elektrostatičke pojave.
Koristi se za podmazivanje tokom operacija zavijanja samoureznih zavrtnjeva i mehaničkih delova koji su u direktnom kontaktu sa lepljivim materijalima. Tokom ekstrudiranja gumenih i plastičnih traka, proizvod garantuje površinu bez naslaga, bez mrlja i mutnih površina.