MOL FOOD Chain – ulje za lance u prehrambenoj industriji

Sintetičko ulje za lance koji se koriste u prehrambenoj industriji. Pogodno je za podmazivanje svih tipova pogonskih i transportnih lanaca koji rade na visokim temperaturama. Ovaj proizvod ima veoma dobru osobinu prijanjanja, odličnu zaštitu protiv habanja i korozije, odličnu otpornost na spiranje, malu isparljivost (da bi se minimizovali gubici na visokim temperaturama), odličnu otpornost na visokim opterećenjima i omogućava duži životni vek kod lanaca.

Ovaj proizvod je NSF registrovan za slučajne kontakte sa hranom (H1 klasifikacija). Može se koristiti na temperaturama do 350°C.

Nivo performansi, odobrenja

MOL Food Chain 100: NSF H1 [142136], MOL Food Chain 220: NSF H1 [142137]

MOL FOOD Chain

Gradacija viskoznosti, ISO VG 100 220
Gustina na 15°C, g/cm3 0,841 0,850
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 98 215
Tačka paljenja ( COC), °C >230 >230
Tačka stinjavanja, °C <-39 <-36