MOL WO M
MOL WO M je belo ulje parafinske osnove najveće čistoće, bez aromata. Bez boje i mirisa. Ne sadrži komponente štetne po zdravlje. Može se koristiti pri proizvodnji i pakovanju prehrambenih proizvoda i u sličnim situacijama u kojima se ne može isključiti direktan kontakt sa uljem. Pogodno je i za primenu u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji kao osnova za kreme, ulja i ostale kozmetičke preparate.
MOL WO M 68 može se koristiti kao ulje za podmazivanje opreme (npr. kompresora) koji se koriste prilikom proizvodnje ambalaže za prehrambrene proizvode.
MOL WO T
MOL WO T je tehničko belo ulje visoke čistoće, bez boje i mirisa sa dobrom postojanošću boje i otpornošću na svetlo. Primenjuje se kao komponenta ili pomoćni materijal u tekstilnoj, gumarskoj i prehrambenoj industriji i proizvodnji proizvoda koji dolaze u direktan kontakt sa ljudima ili životinjama.
Tipična primena je noseći fluid za pesticide i insekticide.
MOL Process O 15
Parafinsko ulje za podmazivanje vretena (osovina). Koristi se kao plastifikator u gumarskoj industriji i za podmazivanje instrumenata, ležajeva i vratila izloženih velikim brzinama i malim opterećenjima, kao i za čišćenje i ispiranje mašinskih delova.
MOL Process M 15
MOL Process M 15 je parafinsko ulje za podmazivanje vretena (osovina). Koristi se kao plastifikator u gumarskoj industriji i za podmazivanje instrumenata, ležajeva i vratila izloženih velikim brzinama i malim opterećenjima, kao i za čišćenje i ispiranje mašinskih delova.
MOL Process DK
MOL Process DK je procesno ulje parafinske baze, niske isparljivosti i niskog sadržaja sumpora i aromata. Posebno je pogodno kao plastifikator u proizvodnji gume. Nudi veoma nizak gubitak pri isparavanju i dobre karakteristike gume.