MOL WO M je belo ulje parafinske osnove najveće čistoće, bez aromata. Bez boje i mirisa. Ne sadrži komponente štetne po zdravlje. Može se koristiti pri proizvodnji i pakovanju prehrambenih proizvoda i u sličnim situacijama u kojima se ne može isključiti direktan kontakt sa uljem. Pogodno je i za primenu u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji kao osnova za kreme, ulja i ostale kozmetičke preparate.

MOL WO M 68 može se koristiti kao ulje za podmazivanje opreme (npr. kompresora) koji se koriste prilikom proizvodnje ambalaže za prehrambrene proizvode.

Nivo performansi, odobrenja

European Pharmacopoeia 6. (Ph.Eur.6.), Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica), FDA 172.878, FDA 178.3620(a)

MOL WO M

Gradacija viskoznosti, ISO VG 15 32 46 68
Gustina na 15°C, g/cm3 0,848 0,858 0,865 0,868
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 16,2 32 47,8 69,1
Tačka paljenja ( COC), °C 190 195 220 250
Tačka stinjavanja, °C -12 -9 -12 -12