MOL WO T je tehničko belo ulje visoke čistoće, bez boje i mirisa sa dobrom postojanošću boje i otpornošću na svetlo. Primenjuje se kao komponenta ili pomoćni materijal u tekstilnoj, gumarskoj i prehrambenoj industriji i proizvodnji proizvoda koji dolaze u direktan kontakt sa ljudima ili životinjama.

Tipična primena je noseći fluid za pesticide i insekticide.

Nivo performansi, odobrenja

FDA 178.3620(b)

MOL WO T

Gradacija viskoznosti, ISO VG 15 22
Gustina na 15°C, g/cm3 0,850 0,856
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 15,7 22
Tačka paljenja ( COC), °C 190 200
Tačka stinjavanja, °C -9 -12