Shell Ondina X je grupa medicinskih belih ulja vrhunskog kvaliteta, proizvedena GTL (Gas to Liquid) tehnologijom. Odlikuju se visokim stepenom čistoće i zadovoljavaju stroge zahteve najvažnijih internacionalnih farmakopeja (evropske, američke, kineske, indijske…).

Shell Ondina X su ulja izoparafinske strukture, bez sumpora, azota i aromata. Bezbojna i bez mirisa, ova ulja imaju izvanrednu kombinaciju osobina: nisku isparljivost, nisku tačku stinjavanja, visoku tačku paljenja, visok indeks viskoznosti, izvanrednu UV i termičku stabilnost, kao malo koje procesno ulje koje se može naći na svetskom tržištu.

Koriste se u sektorima proizvodnje: adheziva, kozmetičkih proizvoda, gume, termoplastičnih elastomera, ali, zahvaljujući izvrsnim performansama i prednostima u odnosu na druga ulja, stalno se identifikuju nove mogućnosti primene.


Shell Ondina X
Opis i primena:
Shell Ondina X su medicinska bela ulja izoparafinske ugljovodonične strukture, proizvedena GTL tehnologijom. Zadovoljavaju stroge zahteve čistoće prema internacionalnim farmakopejama. Koriste se u proizvodnji adheziva, kozmetičkih proizvoda, gume, termoplastičnih elastomera itd. Shell Ondina X 432 je posebno razvijena da zadovolji zahteve EU propisa 10/2011.