Reduktorska EP ulja superiornog kvaliteta za podmazivanje svih tipova industrijskih reduktora, čak i onih koji sadrže obojene metale. Posebno su prilagođena opremi izloženoj velikom opterećenju, velikim smicajnim opterećenjima i visokoj radnoj temperaturi. Pogodno je za cirkulacione sisteme podmazivanja, podmazivanje prskanjem i uljnom maglom. Nude izvanrednu zaštitu od habanja i produžavaju radni vek opreme, minimiziraju koroziju i sprečavaju mikropiting.

Nivo performansi, odobrenja

ISO 12925-1 CKD, ISO-L-CKD, DIN 51517-3 (CLP), Cincinnati Lamb P-35, Cincinnati Lamb P-59, Cincinnati Lamb P-63, Cincinnati Lamb P-74, Cincinnati Lamb P-76, Cincinnati Lamb P-77, AGMA 9005-E02 EP, AGMA 251.02 EP, AGMA 250.04 EP, AIST (US Steel) 224, David Brown S1.53.101 Type E, Flender (Siemens)

MOL ULTRANS EP

Gradacija viskoznosti, ISO VG 68 100 150 220 320 460 680 1000
Gustina na 15°C, g/cm3 0,883 0,887 0,890 0,894 0,899 0,903 0,902 0,910
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 69,5 99 152 222 324 466 650 1000
Tačka paljenja ( COC), °C 240 255 265 280 285 290 290 290
Tačka stinjavanja, °C -24 -24 -18 -15 -15 -12 -12 -12