MOL ULTRANS SYNT WS su vodorastvorljiva sintetička ulja na bazi polialkilen glikola za podmazivanje industrijskih reduktora. Visoka termička stabilnost omogućava upotrebu na temperaturama preko 200°C. Posebno su pogodna za podmazivanje pogonskih reduktora sa čeonim,kosim (helikoidnim), koničnim ozubljenjem, planetarnih i pužnih reduktora. Mogu se koristiti za podmazivanje rotacionih i klipnih kompresora, lanaca transportera i peći.

Omogućavaju produženi servisni period. Nude odličnu zaštitu od habanja i mikropitinga. Nisu kompatibilna sa mineralnim uljima i sintetičkim uljima na bazi ugljovodonika.

Nivo performansi, odobrenja

DIN 51502 PG-CLP, DIN 51517-3: CLP-PG, David Brown Type G, Flender (Siemens)

MOL ULTRANS SYNT WS

Gradacija viskoznosti, ISO VG 150 220 320 460 680
Gustina na 15°C, g/cm3 1,057 1,057 1,062 1,067 1,072
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 150 227 339 477 725
Tačka paljenja ( COC), °C 284 284 282 284 287
Tačka stinjavanja, °C -47 -42 -39 -36 -33